Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Демант списка објављеног у Фокусу: Не постоје „двоструки купци државних станова“

ИРБРС одлучно демантује наводе у чланку дневног листа Фокус, везано за списак купаца државних станова. Овај списак је Фокус објавио под насловом „Ко су двоструки купци државних станова“, иако је новинар знао да је списак на провјери и да је таква тврдња врло спорна.

ИРБРС демантује да су лица са списка који је објавио Фокус двоструки купци државних станова. Након провјере списка лица са дуплим уговрима о откупу стана, надлежна служба ИРБРС је утврдила да се не ради о „дуплим“ уговорима већ о законитим уговорима који су настали из разлога као шта су: рјешење о наслијеђивању или поклону стана, уговор о замјени стана, уговор о купопродаји (нови власник наставио да плаћа откуп), уговор о издржавању и сл.

На списку који је објавио Фокус налазе се имена обичних грађана Републике Српске а не политичари или с њима родбински повезана лица.