Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Десет година приватизације: остварени резултати

Од почетка процеса приватизације до новембра 2008. године у Републици Српској је приватизовано укупно 711 предузећа или 65% од укупног броја.

Приватизациони приходи износе 1.717.937.931 КМ, од чега је 1.536.035.575 КМ или 89% плаћено у готовини, а преостали износ (11%)  је плаћен купонима старе девизне штедње.

Од 1.536.035.575 готовине 98% отпада на приватизацију стратешких предузећа. Од тога, чак 97% прихода је остварено приватизацијом "Телекома Српске" и три предузећа из области нафтне индустрије.

Поред прихода остварених по основу продајне цијене, продајом стратешких предузећа у Републици Српској обезбијеђене су инвестиције у укупном износу од 255.427.421 КМ.

Средином 2006. године усвојен је  нови Закон о приватизацији државног капитала а годину дана касније формирана је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), која је између осталог преузела и улогу продавца државног капитала.

ИРБРС је приватизовала укупно 19 предузећа, од чега 4 стратешка предузећа приватизована су методом тендера, док је државни капитал у 15 предузећа продат путем берзе. Остварени су приватизациони приходи у износу од 15.454.101 КМ. 
 

 

Оцјена резултата

Резултати приватизације предузећа у којима је држава, након ваучерске приватизације, продавала мањински пакет акција (до 30% од укупног капитала), нису испунили очекивања, нарочито када је у питању запошљавање, додатно инвестирање и покретање производње.

Купцима мањинског пакета акција држава није могла наметнути одређене обавезе, нарочито у погледу запошљавања и инвестирања, с обзиром да исти нису у могућности да самостално доносе кључне одлуке у предузећима. С друге стране, поједини од њих опредијелили су се за куповину предузећа из шпекулативних разлога. Усљед наведеног, изостао је прилив свјежег капитала неопходан за опстанак и развој ових ових предузећа, те у јавности створен негативан однос према приватизацији уопште. 

Приватизација стратешких предузећа у Републици Српској дала је знатно боље резултате. Ово првенствено захваљујући чињеници да је држава у овим предузећима задржала статус већинског акционара, те је била у могућности да на продају понуди контролни пакет акција.

Продаја путем берзе ће у наредном периоду бити доминантна метода приватизације. Планом за 2008. годину било је предвиђено да се аукцијама на берзи, без постављања додатних услова, прода државни капитал у укупно 58 предузећа, од чега је до данас продато 10 пакета акција. Акције додатних 20 предузећа нуђене су у неколико наврата безуспјешно на продају. Због финансијске кризе и пада тржишта капитала тешко је прогнозирати будућа кретања.

 

Перспективе процеса приватизације у Републици Српској

Процес приватизације се налази у завршној фази, што је видљиво из чињенице да је у Акцијском фонду преостало 400 предузећа сљедеће структуре:

  • 28 стратешких предузећа, (од којих 11 неће бити предмет приватизације а остала ће се приватизовати по посебном приватизационим програмима које доноси Влада, уз сагласност Народне скупштине);
  • 87 комуналних предузећа;
  • 36 предузећа која се баве информисањем и многа су регистрована као установе, а стратегија њихове приватизације није дефинисана;
  • 118 предузећа у којима је покренут поступак стечаја или ликвидације усљед чега иста не могу бити предмет приватизације, изузев у случају спровођења поступка стечајне реорганизације;
  • 131 осталих предузећа.

Будући правци дјеловања у процесу приватизације

  • убрзати продају државног капитала у преосталим предузећима за која постоји исказан интерес инвеститора и код којих не постоје значајније препреке приватизацији;
  • реструктуирати предузећа која имају тржишну перспективу а у сврху њихове успјешне приватизације;
  • иницирати покретање поступака ликвидације или стечаја у оним предузећима која ни након бројних покушаја није могуће приватизовати због лоше ситуације у којој се иста налазе, као и предузећа која није могуће ускладити са важећом законском регулативом  у Републици Српској;
  • дефинисати статус предузећа из комуналног сектора и јавних медија;
  • искористити остварене приватизационе приходе за даљње јачање и развој предузећа.