Search
Close this search box.
ДокументКатегоријаОзнакаВеличинаЛинкhf:doc_categorieshf:doc_tags
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку канцеларијског материјала42 KBjavne-nabavke2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга “Осигурање имовине ИРБРС и фондова којима Банка управља” (Лот 3)42 KBjavne-nabavke2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга “Обавезно и каско осигурање возила” (Лот 2)43 KBjavne-nabavke2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга “Колективно осигурање радника од посљедица несретног случаја” (Лот 1)46 KBjavne-nabavke2024
Одлука о поништењу поступка јавне набавке тапацираних врата са услугама уградње и робе за изолацију унутрашњих зидова, укључујући и изолационе радове42 KBjavne-nabavke2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку банкарских услуга вођења рачуна51 KBjavne-nabavke2024
Одлука о избору више понуђача за набавку хотелских услуга за 2024. годину89 KBjavne-nabavke2024
Одлука о избору више понуђача за набавку угоститељских услуга за 2024. годину93 KBjavne-nabavke2024
Правила о измјени Правила куповине и продаје хартија од вриједности 19/24195 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку папирних брисача и тоалет папира42 KBjavne-nabavke2024
Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и фондова за 2018. годину659 KBgodisnji-izvjestaji
Програмско управљање у узгоју малине1 MBlokalne-razvojne-inicijative
Извјештај о процјени социоекономског утицаја за 2. циклус Финансијског механизма1 MBfinansijski-mehanizam
Финансијски механизам у бројкама – инфографик1 MBfinansijski-mehanizam
Презентација социоекономског утицаја за 1. циклус Финансијског механизма3 MBfinansijski-mehanizam
Извјештај о процјени социоекономског утицаја за 1. циклус Финансијског механизма480 KBfinansijski-mehanizam
Позив за прикупљање понуда за набавку услуга берзанског посредовања за обављање услуга куповине и продаје ХоВ134 KBjavne-nabavke2024
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку хотелских услуга за 2024. годину64 KBjavne-nabavke2024
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку угоститељских услуга за 2024. годину60 KBjavne-nabavke2024
План набавки за 2024. годину934 KBjavne-nabavke2024
Извјештај о закљученим уговорима о јавним набавкама у 2023. години527 KBjavne-nabavke2023
Јавни позив за набавку угоститељских услуга за 2023. годину56 KBjavne-nabavke2023
Јавни позив за јавну набавку хотелских услуга за 2023. годину60 KBjavne-nabavke2023
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите запослених (систематски преглед)545 KBjavne-nabavke2023
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених848 KBjavne-nabavke2023
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених (систематски преглед)535 KBjavne-nabavke2023
Јавни позив за прикупљање понуда за набавку правно-адвокатских услуга414 KBjavne-nabavke2023
Одлуке о избору понуђача за набавку услуга сервисирања службених возила – ЛОТ 1, 2, 3 и 4163 KBjavne-nabavke2023
Одлуке о избору и поништењу поступка јавне набавке услуга сервисирања службених возила – ЛОТ 1-9354 KBjavne-nabavke2023
Одлука о усвајању жалбе, стављању ван снаге Одлуке о поништењу поступка јавне набавке и о избору најповољнијег понуђача122 KBjavne-nabavke2023
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга осигурања имовине Осигураника – ЛОТ 353 KBjavne-nabavke2023
Одлука о поништењу поступка за јавну набавку унапређења, заштите, сигурности и мониторинга информационог система41 KBjavne-nabavke2023
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених (систематски преглед) у Бијељини – ЛОТ 2, у Источном Сарајеву – ЛОТ 3 и Требињу – ЛОТ 442 KBjavne-nabavke2023
Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама за 2023. годину45 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору више понуђача за пружање угоститељских услуга за 2023. годину66 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору више понуђача за пружање хотелских услуга за 2023. годину66 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку зимских гума – ЛОТ 244 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга за израду Методологије за процјену обезвријеђења пласмана фондова према МСФИ 9 и пратећих софтверских решења за имплементацију МФСИ 952 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга успостављања секундарног дата центра за потребе опоравка информационог система50 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга осигурања имовине ИРБРС а.д. Бања Лука и фондова којима банка управља47 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга одржавања серверске и мрежне опреме55 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга односа са јавношћу путем оглашавања у писаним и електронским медијима и других облика промоције56 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга маркетинга, организације промотивних догађаја и сродних услуга47 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених (систематски преглед) – ЛОТ 152 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених у Требињу – ЛОТ353 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених у Источном Сарајеву – ЛОТ 253 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених у Бијељини – ЛОТ 152 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку телекомуникационих услуга43 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку система за похрану резервних копија података и компоненти за надоградњу серверске и сториџ инфраструктуре52 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку путничког службеног возила43 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку мрежног уређаја SWITCH L342 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку љетних гума – ЛОТ 145 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку лиценци за Microsoft Office42 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку лиценци за софтверске продукте OS Windows Server и Visio45 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку консултантских услуга на припреми и увођење система управљања континуитетом пословања ISO 2230146 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку консултантских услуга на припреми и успостављању интегрисаног система финансијског управљања и контроле (ФУК)47 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку канцеларијског материјала43 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга организације догађаја – Трећа инвестициона конференција ИНВЕСТ СРПСКА 2023 – ЛОТ 239 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга организације догађаја Инвестициони форум ИНВЕСТ ФОРУМ 2023 – ЛОТ 139 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку горива и мазива52 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку десктоп рачунарских конфигурација и преносног рачунара49 KBjavne-nabavke2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку за набавку осигурања службених возила58 KBjavne-nabavke2023
Јавни позив за прикупљање понуда за набавку правно-адвокатских услуга74 KBjavne-nabavke2023
План набавки за 2023. годину858 KBjavne-nabavke2023
Investment Opportunities in Republic of Srpska8 MBinvestirajte-u-rs
Извјештај о набавкама у 2022. години527 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера и потрошног ИТ материјала42 KBjavne-nabavke2022
Измјена плана набавки за 2022. годину356 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за зиму за службена возила41 KBjavne-nabavke2022
Позив за достављање понуда за избор посредника за спровођење поступка понуде за преузимање редовних акција друштва Сарајео-гас а.д. Источно Сарајево114 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге израде, испоруке и имплементације ЕРП система53 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку консултанских услуга на припреми и успостављању система менаџмента безбједношћу информација ISO/IEC 270149 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива и мазива49 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке телекомуникационих услуга51 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних (адвокатских) услуга у Републици Хрватској48 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Требињу – ЛОТ 344 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Источном Сарајеву – ЛОТ 244 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Бијељини – ЛОТ 144 KBjavne-nabavke2022
Обавјештење о изјављеној жалби у поступку за набавку консултантских услуга23 KBjavne-nabavke2022
Обавјештење о изјављеној жалби на Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 број: 02-402/22 од 18.07.2022. године22 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга организације догађаја – Друга инвестициона конференција Инвест Српска 202250 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга маркетинга, организације промотивних догађаја и сродних услуга54 KBjavne-nabavke2022
Позив за достављање понуда за поновљени поступак набавке услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника501 KBjavne-nabavke2022
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Требињу – ЛОТ 448 KBjavne-nabavke2022
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Источном Сарајеву – ЛОТ 347 KBjavne-nabavke2022
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Бијељини – ЛОТ 248 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Бањој Луци – ЛОТ 153 KBjavne-nabavke2022
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке консултантске услуге на припреми и успостављању менаџмента безбиједношћу информација ISO/IEC 2700125 KBjavne-nabavke2022
Позив за достављање понуда за јавну набавку правних (адвокатских) услуга у Републици Хрватској760 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала42 KBjavne-nabavke2022
Позив за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника524 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања сервера и мрежне опреме42 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку службених путничких возила43 KBjavne-nabavke2022
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке услуга одржавања сервера и мрежне опреме22 KBjavne-nabavke2022
Одлука о усвајању жалбе у поступку јавне набавке банкарских услуга вођења рачуна138 KBjavne-nabavke2022
Обавјештење о одгађању поступка јавне набавке банкарских услуга вођења рачуна25 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку банкарских услуга вођења рачуна57 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору више понуђача за набавку хотелских услуга за 2022. годину74 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору више понуђача за набавку угоститељских услуга за 2022. годину77 KBjavne-nabavke2022
Одлука о изузећу од примјене Закон о јавним набавкама за 2022. годину53 KBjavne-nabavke2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања службених возила80 KBjavne-nabavke2022
Одлука о поништењу поступка набавке услуге одржавања сервера и мрежне опреме100 KBjavne-nabavke2022
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке услуга одржавања сервера и мрежне опреме21 KBjavne-nabavke2022
Јавни позив за набавку хотелских услуга92 KBjavne-nabavke2022
Јавни позив за набавку угоститељских услуга90 KBjavne-nabavke2022
План набавки за 2022. годину627 KBjavne-nabavke2022
Извјештај о набавкама у 2021. години504 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала45 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку копир уређаја69 KBjavne-nabavke2021
Измјена Плана набавки за 2021. годину450 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера и потрошног ИТ материјала45 KBjavne-nabavke2021
Позив за достављање доказа о квалификацији и почетних понуда у преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку услуга сервисирања возила484 KBjavne-nabavke2021
Обавјештење о обустављању поступка набавке услуга одржавања сервера и мрежне опреме56 KBjavne-nabavke2021
Јавни позив за набавку угоститељских услуга63 KBjavne-nabavke2021
Јавни позив за набавку хотелских услуга64 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника, возила и имовине ИРБРС – ЛОТ 1, 2 и 3239 KBjavne-nabavke2021
Оглас о прикупљану понуда за закуп канцеларијског пословног простора у Бијељини49 KBjavne-nabavke2021
Оглас о прикупљану понуда за закуп канцеларијског пословног простора у Требињу45 KBjavne-nabavke2021
Оглас за закуп пословног простора49 KBjavne-nabavke2021
Обавјештење о жалби21 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника60 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних (адвокатских) услуга у Републици Хрватској92 KBjavne-nabavke2021
Измјена Позива за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника76 KBjavne-nabavke2021
Позив за достављање понуда за набавку правних – адвокатских услуга у Републици Хрватској806 KBjavne-nabavke2021
Позив за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника467 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе и материјала за опремање пословног простора на IV спрату ИРБРС73 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку службеног возила74 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања радника49 KBjavne-nabavke2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних (адвокатских) услуга56 KBjavne-nabavke2021
Позив за достављање понуда за стручно усавршавање радника456 KBjavne-nabavke2021
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга стручног усавршавања радника39 KBjavne-nabavke2021
Позив за достављање понуда за набавку правних (адвокатских) услуга781 KBjavne-nabavke2021
Позив за достављање понуда за услуге агента емисије обвезница Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука99 KBjavne-nabavke2021
Позив за достављање понуда за услуге берзанског посредовања124 KBjavne-nabavke2021
Оглас о прикупљању понуда за закуп канцеларијског пословног простора45 KBjavne-nabavke2021
План набавки за 2021. годину184 KBjavne-nabavke2021
Одлука о начину именовања представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију 69-0751 KBkorporativno-upravljanje
Образац извјештаја о раду представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију88 KBkorporativno-upravljanje
Упутство о начину поступања представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију114 KBkorporativno-upravljanjeuputstva
Примјер 3 (Пољопривреда) – Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањима283 KBkrediti-za-podrsku-i-oporavak-msp
Примјер 2 (Дрвна индустрија) – Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањима284 KBkrediti-za-podrsku-i-oporavak-msp
Примјер 1 (Металска индустрија) – Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањима289 KBkrediti-za-podrsku-i-oporavak-msp
Упутство о примјени Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима698 KBkreditiuputstva
Упутство за реализацију зајма за демобилисане борце246 KBzajmovi-za-demobilisane-borceuputstva
Пратећа документација за зајам за демобилисане борце406 KBzajmovi-za-demobilisane-borce
Захтјев за зајам за демобилисане борце85 KBzajmovi-za-demobilisane-borcezahtjevi
Захтјев за кредит за јединице локалне самоуправе1 MBkrediti-za-jedinice-lokalne-samoupravezahtjevi
Захтјев за стамбени кредит131 KBstambeni-kreditizahtjevi
Захтјев за кредит за предузетнике и предузећа1 MBkrediti-za-preduzetnike-i-preduzecazahtjevi
Захтјев за кредит за пољопривреду1 MBkrediti-za-poljoprivreduzahtjevi
Захтјев за кредит за микробизнис у пољопривреди1 MBkrediti-za-mikrobiznis-u-poljoprivredizahtjevi
Захтјев за кредит за почетне пословне активности1 MBkrediti-za-pocetne-poslovne-aktivnostizahtjevi
Упутство за пријаву корупције116 KBo-namauputstva
Одлука о одређивању предузећа од стратешког значаја 110/17206 KBprivatizacijaostali-akti
Правилник о утврђивању структуре и вриједности основног капитала предузећа 18/0851 KBprivatizacijaostali-akti
Уредба о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља ФУНПРС 78/14120 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjauredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 120/08, 97 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 7/07, 47 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 2/07, 46 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Уредба о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 95/06, 65 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Стратегија Инвестиционо-развојне банке Републике Српске1 MBo-namaostali-akti
Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске 71/10452 KBo-namaostali-akti
Развојни програм Републике Српске 2007-2010455 KBo-namaostali-akti
Правила о факторингу 67/21709 KBo-namapravila
Правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 32/21104 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила продаје запосленим у предузећима 97/0664 KBprivatizacijapravila
Правила о измјенама и допунама правила о прихватању јавне понуде за преузимање 91/0743 KBprivatizacijapravila
Правила прихватања јавне понуде за преузимање 97/0648 KBprivatizacijapravila
Правила продаје на берзи 53/12128 KBprivatizacijapravila
Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу 23/16121 KBprivatizacijapravila
Правила тендерске продаје 32/13236 KBprivatizacijapravila
Правила о допуни правила куповине и продаје хартија од вриједности 96/22194 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила о измјени правила куповине и продаје хартија од вриједности 99/19200 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила о измјенама правила куповине и продаје хартија од вриједности 118/1889 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила куповине и продаје хартија од вриједности 108/18113 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила о измјенама и допуни правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 45/23638 KBkreditipravila
Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 67/21924 KBkreditipravila
Статут Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС 11.07.2013.116 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjastatuti
Статут Фонда за развој источног дијела Републике Српске 11.07.2013.114 KBfond-za-razvoj-istocnog-dijela-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске 08.06.2023.598 KBfond-za-restituciju-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске 18.03.2021.100 KBfond-za-restituciju-rsstatuti
Статут Фонда за реституцију Републике Српске 11.07.2013.116 KBfond-za-restituciju-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 08.06.2023.198 KBakcijski-fondstatuti
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 18.03.2021.101 KBakcijski-fondstatuti
Статут Акцијског фонда Републике Српске 11.07.2013.114 KBakcijski-fondstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске 08.06.2023.196 KBfond-stanovanja-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске 18.03.2021.100 KBfond-stanovanja-rsstatuti
Статут Фонда становања Републике Српске 11.07.2013.117 KBfond-stanovanja-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 08.06.2023.197 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 18.03.2021.100 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rsstatuti
Статут Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 11.07.2013.118 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rsstatuti
Статут о допуни Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 18.03.2021.98 KBo-namastatuti
Статут Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 11.07.2013.157 KBo-namastatuti
Закон о преносу права својине на капиталу РС у комуналним предузећима на јединице локалне самоуправе 50/1086 KBakcijski-fondzakoni
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 79/1180 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 28/1376 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 41/0846 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 1/07101 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији 53/0751 KBprivatizacijazakoni
Закон о допуни Закона о приватизацији 58/0998 KBprivatizacijazakoni
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима 51/0663 KBprivatizacijazakoni
Закон о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима РС 29/1097 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjazakoni
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС 28/1388 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjazakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију РС 39/1385 KBfond-za-restituciju-rszakoni
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске 56/0654 KBfond-za-restituciju-rszakoni
Закон о Акцијском фонду Републике Српске 28/1396 KBakcijski-fondzakoni
Закон о Фонду становања Републике Српске 28/1389 KBfond-stanovanja-rszakoni
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој источног дијела РС 28/1380 KBfond-za-razvoj-istocnog-dijela-rszakoni
Закон о Фонду за развој источног дијела Републике Српске 52/0756 KBfond-za-razvoj-istocnog-dijela-rszakoni
Закон о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 111/21185 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/22184 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање РС 28/1375 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 28/23367 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/0661 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о ИРБРС 28/1375 KBo-namazakoni
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске 56/0668 KBo-namazakoni