Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fond stanovanja

Фонд становања

Фонд становања Републике Српске а.д. Бања Лука (ФСРС) основан је 2000. године, као независна институција која се бавила прикупљањем средстава од приватизације државних станова. Процес приватизације државних станова, отпочет 2001. године, у највећој мјери је завршен до краја 2006. године. У овом периоду откупљено је око 96% станова у државном власништву. Средства прикупљена откупом станова, Фонд је пласирао у облику стамбених кредита путем комерцијалних банака.

Од 2006. године, управљање Фондом повјерено је Инвестиционо-развојној банци Републике Српске.

У складу са Законом о Фонду становања Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 28/13), средства Фонда обезбјеђују се на сљедеће начине:

 
Средства Фонда користе се за давање стамбених кредита, улагање у инвестиционе фондове који се баве пласирањем средстава у изградњу стамбено-пословног простора, давање кредита за инвестиционо одржавање стамбених објеката и инвестиционо одржавање неоткупљених државних станова.
 
Фонд има својство правног лица, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци.