Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fond za razvoj istočnog dijela Srpske

Фонд за развој источног дијела Републике Српске

Фонд за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново Сарајево (ФРИРС) основала је Влада Републике Српске у складу са Законом о Фонду за развој источног дијела Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 52/07, 28/13).

Циљ оснивања Фонда је подршка развојним пројектима у источном дијелу Републике Српске, а у вези са:

 
Из средстава остварених продајом државног капитала, Република Српска обезбиједила је бесповратна средства за обављање послова Фонда у износу од 200 милиона КМ. Осим тога, додатна средства за подршку развојним пројектима обезбјеђују се из буџета Републике Српске и буџета општина, кредита домаћих и међународних организација и институција и других извора у складу са законом.
 
Средства Фонда за развој источног дијела Републике Српске користе се према програму који доноси Влада РС, а на приједлог Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, која управља средствима овог Фонда. Тренутно, средства Фонда пласирају се путем кредита ИРБРС, као и путем улагања у хартије од вриједности.
 
Фонд има статус правног лица и уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Источном Новом Сарајеву.