Search
Close this search box.

Грантови за општине (FAQ)

Да ли ЈЗУ Специјална болница за психијатрију чији је оснивач Влада РС може аплицирати за подношење пројектних приједлога “додјела средстава из финансијског механизма”, обзиром да у позиву пише да могу аплицирати само јавне установе чији је оснивач јединица локалне самуправе. У складу са тачком VI Одлуке Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката […]