Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fond za razvoj i zaposljavanje

Други пројекат подршке запошљавању (SESP)

Second Employment Support Project (SESP) или Други пројекат подршке запошљавању реализован је на основу међународних споразума закључених између БиХ/Републике Српске и Свјетске банке. Пројекат је био ефективан од 17.12.2004. године, а затворен је 28.02.2010. године.

Развојни фокус пројекта био је усмјерен на пружање услуга запошљавања за приближно 3.300 незапослених лица старијих од 40 година који активно траже посао дуже од три мјесеца, као и на изградњу институционалног капацитета и техничку помоћ Заводу за запошљавање Републике Српске у циљу стварања услова за његово побољшано функционисање (посебно у домену пружања услуга посредовања при запошљавању, савјетовања, обезбјеђивања програма помоћи при запошљавању, аналитичких и информативних услуга те услуга надоградње информационог система).

Циљеви пројекта:

 • Обезбјеђивање активних програма тржишта рада и услуга посредовања при запошљавању особа које активно траже посао и који спадају у групе најугроженијих лица,
 • Превођење неформалног запослења (рада на црно) у формално,
 • Усмјеравање рада Завода за запошљавање – фокусирање на функцију посредовања и примјену активних мјера тржишта рада,
 • Брисање са евиденција незапослених лица која активно не траже запослење,
 • Ефективно посредовање између послодаваца и незапослених лица,
 • Успостављање процедура и процеса за правовремено обавјештавање о слободним радним мјестима и ширење информација о тржишту рада,
 • Укључивање давалаца услуга у активне програме тржишта рада,
 • Формално укључивање пољопривредника у запослене.

Извори финансирања пројекта:

 1. Кредит Свјетске банке (IDA средства), у износу од 2.733.500,00 SDR (6.002.995,77 КМ, према курсу SDR од 01.09.2009. године)
 2. Контрибуција Владе РС, у укупном износу од 2.170.370,00 КМ

Компоненте пројекта:

 • Запошљавање и обука уз рад;
 • Самозапошљавање (покретање самосталне предузетничке дјелатности или покретање пољопривредне дјелатности);
 • Обука за додатно оспособљавање, доквалификацију и преквалификацију.

Износи подршке за кориснике за период од године дана, по појединим компонентама, приказани су у сљедећој табели:

Врста активне мјере Износ подршке по кориснику
IDA Влада РС Укупно
Запошљавање и обука уз рад 1.200 KM 300 KM 1.500 KM
Самозапошљавање Развијене општине 2.125 KM 375 КМ 2.500 КМ
Неразвијене општине 2.800 КМ 700 КМ 3.500 КМ
Изразито неразвијене општине 3.200 КМ 800 KM 4.000 KM
Обука 1.200 KM 300 KM 1.500 KM

Остварени резултати

Кроз пројекат је укупно пласирано 7.025.794,72 КМ за активне програме тржишта рада, као и 348.600,00 КМ у склопу техничке помоћи Заводу за запошљавање РС.

Закључно са 31.12.2008. године, од укупно 3.425 лица којима је, по основу пројекта, престао статус незапосленог лица, на евиденцију у Завод вратило се 744 лица (око 22%), што се према критеријима Свјетске банке сматра веома добрим резултатом.

Кроз активне програме запослено је укупно 3.528 лица (закључно са 31.12.2009.), а структура је приказана у сљедећој табели:

Врста активне мјере Број запослених Износ средстава Просјечан износ
Запошљавање и обука уз рад 2.188 2.913.408,34 1.331,54 КМ
Самозапошљавање 1.332 3.966.185,15 2.977,62 КМ
– предузетничка дјелатност  825 2.180.772,61 2.643,36 КМ
– пољопривредна дјелатност 507 1.785.412,54 3.521,52 КМ
Обука (преквалификација) 8 6.600,00 825,00 КМ
Укупно 3.528 6.886.193,49 1.951,87 КМ

У току имплементације пројекта, закључено је укупно 3.325 уговора који су реализовани на територији 62 општине у РС. Преглед свих закључених уговора можете погледати овдје.