Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Најава Јавног позива зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaва Финaнсиjскoг мeхaнизмa 2017/2018

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), у наредном периоду расписаће Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Рeпублици Српскoj зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaвa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг и oдрживoг лoкaлнoг рaзвoja 2017/2018.

Бесповратна средства Механизма намијењена су финансирању локалних приоритетних пројеката у областима: (1) побољшања доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, и (2) повећања обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње. Корисници средстава у износу од 50.000 до 100.000 КМ, могу бити јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, уз обавезу суфинансирања пројектних активност у минималном у износу од 25% њихове укупне вриједности.

Ради пружања подршке потенцијалним апликантима у процесу припреме пројектних приједлога, након објављивања Јавног позива, биће организовани „Отворени дани.“ Том приликом јединице локалне самоуправе имаће прилику детаљније се упознати са поступком аплицирања, као и теоријским и практичним захтјевима припреме конкурентних пројектних приједлога посвећених економском, социјалном и друштвеном развоју локалних заједница у Републици Српској.

Све информације о Јавном позиву биће доступне путем јавних гласила и интернет странице ИРБРС: www.irbrs.org