Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Неуспјешна аукција за продају пакета акција РЖР Љубија

На аукцији за продају пакета акција РЖР Љубија, која је била заказана за 30.01.2019. године, правно лице којем је издата потврда за учешће на аукцији није унијело куповни налог за пакет акција РЖР Љубија. Имајући у виду наведено, аукција се може сматрати неуспјешном.

ИРБРС је, у остављеном року (до 17.01.2019.) запримила документацију за доказивање испуњености квалификационих критеријума од два правна лица из ArcelorMittal групе. Након анализе и проведеног поступка издата је потврда за учешће на аукцији правном лицу ArcelorMittal SA Luxemburg, које је једино задовољило кфалификационе критеријуме за учешће на Аукцији за пакет акција РЖР “Љубија” АД Приједор.

ИРБРС ће, заједно са Владом РС, наставити да ради на продаји државног пакета акција у РЖР Љубија.