Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Нови задаци за ИРБРС

Усвајањем Анекса Привредно-развојног програма Републике Српске у Народној скупштини, ИРБРС је добила нова задужења.

Новости су формирање Фонда западно-крајишких општина. Под западно-крајишким регионом, подразумијевају се подручја општина Дрвар, Босански Петровац, Грахово и Гламоч. Циљ формирања фонда је поспјешивање бржег економског развоја овог региона и отклањање потешкоћа у областима инфраструктуре, запошљавања и предузетништва. Фонд ће организационо бити формиран као затворено акционарско друштво, са капиталом од 10 милиона КМ и са њим ће управљати ИРБРС.

Формиран је и Гарантни фонд  с капиталом од 30 милиона КМ чији основни задатак ће бити давање додатних гаранција за приступање финансијским средствима које нуде банке, чиме је још више олакшан приступ кредитним линијама ИРБРС. Гарантни фонд би требао значајно допринијети  развоју почетних пословних активности, запошљавању младих и очувању радних мјеста.

Реализација Привредно развојног програма продужена је до 2013. године а извршена је релокација 20 милиона КМ за стабилизацију функционисања локалних заједница угрожених елементарним непогодама, што значи да ће економско развојни програм ПРРС, за чију реализацију је задужена ИРБРС, износити 647.641.000 КМ.

Значајно је нагласити и револвинг програм јер су Закон о ИРБРС и одговарајући закони о фондовима којима управља ИРБРС утврдили да капитал Фондова, поред средстава остварених приватизацијом Телекома, чине и основни капитал Фондова који је регистрован приликом њиховог оснивања. У Фондовима су сконцентрисани  кредитни пласмани, хартије од вриједности и друга потраживања, као и новчана средства. И будуће инвестиције из свих извора Фондова ће бити реализоване путем намјенски креираних кредитних линија и пласмана у ХоВ емитената из Републике Српске. Кроз поврат пласмана створиће се значајни револвинг фонд који ће постати дугорочни извор средстава за финансирање привредног раста и развоја. У периоду 2010-2012 процјењује се поврат пласираних средстава у укупном износу од 150.000.000 КМ.