Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за продају акцијског капитала предузећа Нови аутодијелови а.д. Рудо

На основу члана 55. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број: 32/13), Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

Тендер под ознаком IRB-T-10/1, ради продаје 100,00% акцијског капитала, што износи 2.839.479 акција у Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора за моторна возила „НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ Рудо, ознака хартије од вриједности: NADR-R-A, матични број: 11067948, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није било поднесених понуда.