Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера

На основу члана 55. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број: 32/13), Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

Тендер под ознаком IRB-T-9/1, ради продаје 100,00% основног капитала, што износи 158.719 акција у Угоститељско-туристичком и рекреационом центру „Терме-Озрен“ а.д. Петрово-Какмуж, ознака хартије од вриједности: TOPK-R-A, матични број: 01917137, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није било поднесених понуда.