Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Основана радна група EAPB за финансирање пољопривреде

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) учествовала је на првом састанку новоосноване Радне групе за финансирање пољопривреде у оквиру Европске асоцијације јавних банка (EAPB), који је одржан 27.06.2012. у Бриселу. На састанку су разматране врсте производа које чланице EAPB обезбјеђују у области финансирања пољопривреде, облици рефинансирања у пољопривреди, као и кориштење ЕУ фондова за пољопривреду.
 
Присутни су били представници већине европских развојних банака укључујући Rentenbank (Њемачке агенције за пољопривреду), Landesbank Baden-Wurttemberg, као и представници Европског инвестиционог фонда (EIF), Европске инвестиционе банке (EIB) и Европске централне банке (ECB).
 
ИРБРС је учесницима представила своје резултате и искуства у досадашњој финансијској подршци пољопривредној дјелатности путем кредитне линије за пољопривреду и кредитне линије за микробизнис у пољопривреди.
 
На састанку се расправљало и о другим питањима од интереса за чланице EAPB, као што су дозвољена државна помоћ те десетогодишња Развојна стратегија ЕУ под називом „Европа 2020“.