Search
Close this search box.

Политика приватности

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (у даљем тексту ИРБРС) гарантује да се приватни подаци прикупљени на њеном Интернет порталу неће користити у друге сврхе oсим у сврхе дефинисане Споразумом о приватности података, од стране било ког лица или у било ком начину размјене информација са другима. Сви корисници портала приликом посјете прихватају услове садржане у Споразуму о приватности података. Подаци се неће давати на увид нити продати трећим лицима. Изузетак су случајеви када закон прописује уступање података. Споразум о приватности података ће бити доступан на порталу ИРБРС.

ИРБРС наглашава да не уступа нити продаје идентификационе податке као што су име и презиме, адреса, број телефона, e-mail итд., нити размјењује ове информације са трећим лицима без изричите дозволе.

Постојање веза (линкова) према институцијама за које ИРБРС сматра да би могле да пруже информацију која је релевантна, не ствара никакву одговорност ИРБРС у погледу садржаја, гледишта, тачности информација, мишљења, радних политика или политике приватности институција на које се линкови односе.

Сви материјали на порталу, ако то није изричито наведено, су власништво ИРБРС. Корисници који желе да користе материјале објављене на порталу, било да се ради о текстовима, фотографијама, аудио или видео записима морају се обратити власницима ауторских права за дозволу уколико желе да користе њихова ауторска дјела.

Политика приватности и Споразум о приватности података могу се промијенити. ИРБРС задржава право да промјену изврши без упозорења.

Споразум о приватности података

Подаци прикупљени од корисника

Сви корисници портала сагласни су да Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (у даљем тексту ИРБРС) може, без тражења њихове сагласности а у складу са својим потребама, прикупљати сљедеће податке о корисницимa:

  • адресу Интернет протокола (IP) корисниковог Интернет провајдера и/или компјутера (уколико компјутер има директну IP адресу);
  • назив домена (Domain Name) корисниковог Интернет провајдера (ISP) и/или компјутера (уколико компјутер има директан домен);
  • тип прегледника (browser-a) који се користи, као и оперативни систем корисниковог рачунара;
  • датум и вријеме када је корисник посјетио портал;
  • странице портала које је корисник посјетио, као и кориштене апликације и форме;
  • униформни локатор извора (URL) презентације са које је корисник посјетио портал.

Информације дате од стране корисника

Приликом приступа порталу корисник може дати информације било путем е-поште, било испуњавањем формулара. Такве информације ће се чувати на безбједном мјесту и приступ тим информацијама ће бити ограничен, а користиће се за одређене послове, као што су:

  • помоћ ИРБРС да одговори на захтјеве за информацијама које тренутно нису доступне на порталу;
  • чување листе заинтересованих за неко одређено питање;
  • откривање информација на основу захтјева произашлих из Закона о слободи приступа информацијама или судске наредбе, уколико информација није заштићена овим законом;
  • периодично слање информација путем е-поште (newsletter).