Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продаја акција 56 предузећа

У току 2012. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) понудиће на продају државни капитал оних предузећа код којих су испуњене претпоставке за приватизацију и за која постоји исказан интерес инвеститора. Продаје ће бити извршене примјеном метода прописаних Законом о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09 и 79/11).
 
Планом приватизације за 2012. годину, предвиђена је продаја акција укупно 56 предузећа и то:
  • 9 стратешких предузећа, израдом Посебних приватизационих програма које доноси Влада Републике Српске уз сагласност Народне скупштине Републике Српске,
  • 8 новооснованих предузећа која је Влада Републике Српске купила у поступку стечаја, методом тендера,
  • 3 затворена акционарска друштва у којима је држава 100% власник, методом тендера
  • 1 друштво са ограниченом одговорношћу у којем држава има власнички удио, методом тендера,
  • 29 предузећа, методом продаје акција на берзи,
  • 6 предузећа из области ветеринарске дјелатности.
Списак предузећа, чије акције ће бити предмет продаје у 2012. години, можете преузети овдје.