Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Шест банака и три МКД учествују у пласману кредита из Развојног програма РС

Хипо Алпе-Адриа-Банк а.д. Бања Лука, Нова банка, Нова бањалучка банка, Балкан Инвестмент Банк, НЛБ Развојна банка, Бобар банка и три микро-кредитна друштва Микрофин, Синергија и Здраво су изабрани за финансијске посреднике у пласирању кредита из Развојног програма РС. Током слиједеће седмице ИРБРС ће потписати Оквирни уговор са изабраним финансијским посредницима. Сва физичка и правна лица могу контактирати пословне банке и МКД, преко којих ће аплицирати за кредите из Развојног програма РС, ради провјере потребне документације.

На јавни позив ИРБРС, за  финансијско посредовање пријавило се 12 пословних банака и три микрокредитна друштва (МКД). Након прегледа документације Комисија је утврдила да шест банака и три МКД испуњавају услове назначене у јавном позиву. Сви финансијски посредници морали су испуњавати слиједеће критеријуме: посједовање дозволе за рад издате од стране Агенције за банкарство Републике Српске, позитиван финансијски извјештај за 2006. годину, редовно извршавање пореских обавеза, да се против њих не води кривични поступак, да није био покренут прекршајни поступак и да им није изречена забрана обављања дјелатности у посљедњих пет година.