Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Заједничка аукција за пакет акција предузећа „Микроелектроника“ АД Бања Лука

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-419/18 од 13.07.2018. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-30-1/18 од 23.07.2018. године, на основу којих се организује заједничка аукција за пакет акција сљедећег друштва из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске:

Назив акционарског друштва„Микроелектроника“ АД Бања Лука
Ознака ХОВCMEL-R-A
Сједиште акционарског друштваБлагоја Паровића бб, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности33200 – Производња мјерних инструмената и апарата
Укупан број акција3.496.755
Номинална вриједност акције1
Предмет продајеброј акција из АФРС922.127
% од укупног броја26,3709
број акција из ФРРС153.679
% од укупног броја4,3949
број акција из ПРЕФ307.359
% од укупног броја8,7898
Укупан број акција на продаји1.383.165
% од укупног броја39,5556
Почетна продајна цијена (у КМ)за једну акцију0,50
за пакет акција691.582,50
Стандард повећања цијене једне акције0,01
НапоменаНеријешени имовинско-правни односи

 

I

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи сваког радног дана од 13.08.2018. године до реализације продајног налога, а најкасније до 17.08.2018. године на начин предвиђен чланом 14. Правила продаје на берзи.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације

IV

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

V

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника, за акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске, наплаћују се од купца.

VI

Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.

VII

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480.