Search
Close this search box.

Аукција за пакете акција 77 предузећа

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске и Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe организују продају пакета акција 77 предузећа.