Search
Close this search box.

Архива докумената

ДокументКатегоријаОзнакаВеличинаЛинкhf:doc_categorieshf:doc_tags
Образац захтјева за приступ информацијамаО намаПриступ информацијама441 KBo-namapristup-informacijama
Индекс регистар информацијаО намаПриступ информацијама496 KBo-namapristup-informacijama
Водич о поступку приступа информацијамаО намаПриступ информацијама438 KBo-namapristup-informacijama
Правила о измјени Правила куповине и продаје хартија од вриједности 19/24Куповина и продаја ХОВПравила195 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и фондова за 2018. годинуГодишњи извјештаји659 KBgodisnji-izvjestaji
Програмско управљање у узгоју малинеЛокалне развојне иницијативе1 MBlokalne-razvojne-inicijative
Извјештај о процјени социоекономског утицаја за 2. циклус Финансијског механизмаФинансијски механизам1 MBfinansijski-mehanizam
Финансијски механизам у бројкама – инфографикФинансијски механизам1 MBfinansijski-mehanizam
Презентација социоекономског утицаја за 1. циклус Финансијског механизмаФинансијски механизам3 MBfinansijski-mehanizam
Извјештај о процјени социоекономског утицаја за 1. циклус Финансијског механизмаФинансијски механизам480 KBfinansijski-mehanizam
Investment Opportunities in Republic of SrpskaИнвестирајте у РС8 MBinvestirajte-u-rs
Одлука о начину именовања представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију 69-07Корпоративно управљање51 KBkorporativno-upravljanje
Образац извјештаја о раду представника Акцијског фонда и Фонда за реституцијуКорпоративно управљање88 KBkorporativno-upravljanje
Упутство о начину поступања представника Акцијског фонда и Фонда за реституцијуКорпоративно управљањеУпутства114 KBkorporativno-upravljanjeuputstva
Примјер 3 (Пољопривреда) – Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањимаКредити за подршку и опоравак МСП283 KBkrediti-za-podrsku-i-oporavak-msp
Примјер 2 (Дрвна индустрија) – Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањимаКредити за подршку и опоравак МСП284 KBkrediti-za-podrsku-i-oporavak-msp
Примјер 1 (Металска индустрија) – Образац за оцјену ризика у вези са околишним и социјалним питањимаКредити за подршку и опоравак МСП289 KBkrediti-za-podrsku-i-oporavak-msp
Упутство о примјени Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовимаКредитиУпутства698 KBkreditiuputstva
Упутство за реализацију зајма за демобилисане борцеЗајмови за демобилисане борцеУпутства246 KBzajmovi-za-demobilisane-borceuputstva
Пратећа документација за зајам за демобилисане борцеЗајмови за демобилисане борце406 KBzajmovi-za-demobilisane-borce
Захтјев за зајам за демобилисане борцеЗајмови за демобилисане борцеЗахтјеви85 KBzajmovi-za-demobilisane-borcezahtjevi
Захтјев за кредит за јединице локалне самоуправеКредити за јединице локалне самоуправеЗахтјеви1 MBkrediti-za-jedinice-lokalne-samoupravezahtjevi
Захтјев за стамбени кредитСтамбени кредитиЗахтјеви131 KBstambeni-kreditizahtjevi
Захтјев за кредит за предузетнике и предузећаКредити за предузетнике и предузећаЗахтјеви1 MBkrediti-za-preduzetnike-i-preduzecazahtjevi
Захтјев за кредит за пољопривредуКредити за пољопривредуЗахтјеви1 MBkrediti-za-poljoprivreduzahtjevi
Захтјев за кредит за микробизнис у пољопривредиКредити за микробизнис у пољопривредиЗахтјеви1 MBkrediti-za-mikrobiznis-u-poljoprivredizahtjevi
Захтјев за кредит за почетне пословне активностиКредити за почетне пословне активностиЗахтјеви1 MBkrediti-za-pocetne-poslovne-aktivnostizahtjevi
Упутство за пријаву корупцијеО намаУпутства116 KBo-namauputstva
Одлука о одређивању предузећа од стратешког значаја 110/17ПриватизацијаОстали акти206 KBprivatizacijaostali-akti
Правилник о утврђивању структуре и вриједности основног капитала предузећа 18/08ПриватизацијаОстали акти51 KBprivatizacijaostali-akti
Уредба о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља ФУНПРС 78/14Фонд за некретнине и потраживањаУредбе120 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjauredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 120/08Акцијски фонд, Фонд за реституцијуУредбе97 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 7/07Акцијски фонд, Фонд за реституцијуУредбе47 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 2/07Акцијски фонд, Фонд за реституцијуУредбе46 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Уредба о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 95/06Акцијски фонд, Фонд за реституцијуУредбе65 KBakcijski-fond fond-za-restituciju-rsuredbe
Стратегија Инвестиционо-развојне банке Републике СрпскеО намаОстали акти1 MBo-namaostali-akti
Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске 71/10О намаОстали акти452 KBo-namaostali-akti
Развојни програм Републике Српске 2007-2010О намаОстали акти455 KBo-namaostali-akti
Правила о факторингу 67/21О намаПравила709 KBo-namapravila
Правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 32/21Куповина и продаја ХОВПравила104 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила продаје запосленим у предузећима 97/06ПриватизацијаПравила64 KBprivatizacijapravila
Правила о измјенама и допунама правила о прихватању јавне понуде за преузимање 91/07ПриватизацијаПравила43 KBprivatizacijapravila
Правила прихватања јавне понуде за преузимање 97/06ПриватизацијаПравила48 KBprivatizacijapravila
Правила продаје на берзи 53/12ПриватизацијаПравила128 KBprivatizacijapravila
Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу 23/16ПриватизацијаПравила121 KBprivatizacijapravila
Правила тендерске продаје 32/13ПриватизацијаПравила236 KBprivatizacijapravila
Правила о допуни правила куповине и продаје хартија од вриједности 96/22Куповина и продаја ХОВПравила194 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила о измјени правила куповине и продаје хартија од вриједности 99/19Куповина и продаја ХОВПравила200 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила о измјенама правила куповине и продаје хартија од вриједности 118/18Куповина и продаја ХОВПравила89 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила куповине и продаје хартија од вриједности 108/18Куповина и продаја ХОВПравила113 KBkupovina-i-prodaja-hovpravila
Правила о измјенама и допуни правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 45/23КредитиПравила638 KBkreditipravila
Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 67/21КредитиПравила924 KBkreditipravila
Статут Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС 11.07.2013.Фонд за некретнине и потраживањаСтатути116 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjastatuti
Статут Фонда за развој источног дијела Републике Српске 11.07.2013.Фонд за развој источног дијела РССтатути114 KBfond-za-razvoj-istocnog-dijela-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске 08.06.2023.Фонд за реституцијуСтатути598 KBfond-za-restituciju-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске 18.03.2021.Фонд за реституцијуСтатути100 KBfond-za-restituciju-rsstatuti
Статут Фонда за реституцију Републике Српске 11.07.2013.Фонд за реституцијуСтатути116 KBfond-za-restituciju-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 08.06.2023.Акцијски фондСтатути198 KBakcijski-fondstatuti
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 18.03.2021.Акцијски фондСтатути101 KBakcijski-fondstatuti
Статут Акцијског фонда Републике Српске 11.07.2013.Акцијски фондСтатути114 KBakcijski-fondstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске 08.06.2023.Фонд становањаСтатути196 KBfond-stanovanja-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске 18.03.2021.Фонд становањаСтатути100 KBfond-stanovanja-rsstatuti
Статут Фонда становања Републике Српске 11.07.2013.Фонд становањаСтатути117 KBfond-stanovanja-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 08.06.2023.Фонд за развој и запошљавањеСтатути197 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rsstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 18.03.2021.Фонд за развој и запошљавањеСтатути100 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rsstatuti
Статут Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 11.07.2013.Фонд за развој и запошљавањеСтатути118 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rsstatuti
Статут о допуни Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 18.03.2021.О намаСтатути98 KBo-namastatuti
Статут Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 11.07.2013.О намаСтатути157 KBo-namastatuti
Закон о преносу права својине на капиталу РС у комуналним предузећима на јединице локалне самоуправе 50/10Акцијски фондЗакони86 KBakcijski-fondzakoni
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 79/11ПриватизацијаЗакони80 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 28/13ПриватизацијаЗакони76 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 41/08ПриватизацијаЗакони46 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 1/07ПриватизацијаЗакони101 KBprivatizacijazakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији 53/07ПриватизацијаЗакони51 KBprivatizacijazakoni
Закон о допуни Закона о приватизацији 58/09ПриватизацијаЗакони98 KBprivatizacijazakoni
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима 51/06ПриватизацијаЗакони63 KBprivatizacijazakoni
Закон о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима РС 29/10Фонд за некретнине и потраживањаЗакони97 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjazakoni
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС 28/13Фонд за некретнине и потраживањаЗакони88 KBfond-za-nekretnine-i-potrazivanjazakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију РС 39/13Фонд за реституцијуЗакони85 KBfond-za-restituciju-rszakoni
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске 56/06Фонд за реституцијуЗакони54 KBfond-za-restituciju-rszakoni
Закон о Акцијском фонду Републике Српске 28/13Акцијски фондЗакони96 KBakcijski-fondzakoni
Закон о Фонду становања Републике Српске 28/13Фонд становањаЗакони89 KBfond-stanovanja-rszakoni
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој источног дијела РС 28/13Фонд за развој источног дијела РСЗакони80 KBfond-za-razvoj-istocnog-dijela-rszakoni
Закон о Фонду за развој источног дијела Републике Српске 52/07Фонд за развој источног дијела РСЗакони56 KBfond-za-razvoj-istocnog-dijela-rszakoni
Закон о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 111/21Фонд за развој и запошљавањеЗакони185 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/22Фонд за развој и запошљавањеЗакони184 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање РС 28/13Фонд за развој и запошљавањеЗакони75 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 28/23Фонд за развој и запошљавањеЗакони367 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/06Фонд за развој и запошљавањеЗакони61 KBfond-za-razvoj-i-zaposljavanje-rszakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о ИРБРС 28/13О намаЗакони75 KBo-namazakoni
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске 56/06О намаЗакони68 KBo-namazakoni