Search
Close this search box.

О нама

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) оснoвана је 06.12.2006. у складу са Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске. Регистрована је као акционарско друштво, у којем 100% власништво има Република Српска.

Улога ИРБРС огледа се у професионалном и ефикасном управљању имовином Републике Српске, која је формално-правно регистрована у шест фондова.

Naša vizija

Историјат

Од свог оснивања, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске преузела је водећу улогу у подстицању инвестиција и развоја у Републици Српској.

17. мај

Усвојен Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске.

6. децембар

Основана Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.

20. јуни
ИРБРС преузела улогу овлашћеног продавца државног капитала у предузећима у Републици Српској
13. септембар
Усвојена Стратегија ИРБРС.
27. фебруар
Потписани уговори са пословним банкама и микрокредитним друштвима о пласману кредитних средстава ИРБРС.

3. април

ИРБРС одобрила први кредит.

25. април

Подржана прва Иницијална јавна понуда акција (IPO) на тржишту капитала у БиХ

4. април

Примљен први захтјев за кредит из средстава пројекта EAF, који се реализује у сарадњи са Свјетском банком
25. мај
Потписан Меморандум о сарадњи са Кинеском развојном банком.

10. јуни

Почела реализација кредитне линије за МСП из средстава Европске инвестиционе банке (EIB).

2. јануар

ИРБРС постала чланица Европске асоцијације јавних банака (EAPB).

6. јули
Отворене нове пословне просторије ИРБРС у центру Бањалуке.
19. март

Успостављен Финансијски механизам за финансирање приоритетних развојних пројеката локалних заједница.

24. новембар
Потписан Меморандум о сарадњи са Македонском развојном банком.
27. новембар
ИРБРС постала чланица Међубанкарске асоцијације Кина – земље централне и источне Европе
17. јуни
ИРБРС приступила иницијативи Регионалне сарадње националних развојних банака/институција и мултилатералних развојних банака

Организација

ИРБРС је ефикасно организован систем, који својом структуром, системом одлучивања те стручношћу и професионалношћу запослених обезбјеђује остваривање зацртаних стратешких и приоритетних циљева.

ИРБРС се састоји од сљедећих организационих цјелина:

Организационе јединице нижег хијерархијског нивоа су одјељења, центри и одсјеци.

Дијаграм организационе структуре ИРБРС можете погледати овдје: Организациона структура ИРБРС

dijagram-odlucivanja-2024

УПРАВЉАЊЕ

Надзорни одбор и Управа ИРБРС

НАДЗОРНИ ОДБОР

Нада Мирјанић-Глувићпредсједник
Небојша Лукићчлан
Илија Ј. Џомбићчлан
Славиша Сандићчлан
Мирјана Остојићчлан
Милош Вукосављевићчлан

УПРАВА

Дражен Врховацв.д. директора
Златко Поповићв.д. извршног директора за управљање портфељом
Иван Видовићв.д. извршног директора за правне послове и међународну сарадњу
Ненад Мејакићв.д. извршног директора за финансије и управљање ризицима
Јелена Родићв.д. извршног директора за заједничке послове и осигурање

Законски и други акти

Овдје можете пронаћи све релевантне правне и друге документе, којима је уређена улога и дјеловање ИРБРС у економском систему Рeпублике Српске.

Закони

Архива докумената >

Статути

Архива докумената >

Правила

Архива докумената >

Остали акти

Архива докумената >

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Имплементација развојних пројеката

ИРБРС има развијену сарадњу са међународним институцијама и организацијама, која се огледа у имплементацији развојних пројеката под условима и на начин дефинисан међународним споразумима.

Од 2011. године ИРБРС је чланица Европске асоцијације јавних банака (EAPB).

 

Medjunarodna saradnja

ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ

Извјештаји и набавке