Search
Close this search box.

Инвестирајте у Републику Српску

Република Српска је пожељна дестинација за страна директна улагања (СДИ), што значи да обезбјеђује услове за профитабилност инвестиционог пројекта.

Шта ИРБРС нуди инвеститорима?

У циљу подршке СДИ, ИРБРС промовише потенцијале РС и пружа подршку инвеститорима у реализацији њихових пројеката.

Један од основних циљева Инвестиционо-развојне банке Републике Српске је подршка страним директним инвестицијама. У ту сврху ИРБРС промовише потенцијале Републике Српске и пружа одређене врсте услуга страним инвеститорима у реализацији њихових пројеката као што су:

Investicije IRBRS

► Пословном и регулаторном окружењу у Републици Српској и БиХ
► Економским трендовима и показатељима
► Владиним политикама према СДИ
► Приливима и трендовима СДИ
► Инвестиционим потенцијалима и могућностима
► Расположивошћу извора финансирања

► Приватна предузећа – заједничка улагања
► Општински пројекти
► Актуелне приватизације

► Greenfield инвестиције
► Brownfield инвестиције
► База података о атрактивним локацијама у свим општинама Републике Српске

► Државни ниво
► Ентитетски ниво (Република Српска)
► Локални ниво (општине)

► Финансирање
► Тржишта капитала
► Корпоративно управљање

► Кредитне линије
► Откуп акција и обвезница

О Републици Српској

Република Српска (РС) је политичко-територијални субјекат (ентитет) у оквиру Босне и Херцеговине, који чини 49% њене територије.

Географски посматрано, Република Српска припада региону југоисточне Европе. Међудржавну границу дијели са Србијом, Црном Гором и Хрватском.

O Republici Srpskoj

Зашто инвестирати у РС?

Република Српска је пожељна дестинација за страна директна улагања (СДИ), што значи да обезбјеђује услове за профитабилност инвестиционог пројекта.

Захваљујући својим природним ресурсима, али и развијености појединих грана привреде, Република Српска је атрактивна локација за потенцијалне инвеститоре.

Investiranje u RS

Легислатива

Најважнија регулатива односи се на сљедеће области:

Пословно окружење у Републици Српској стално се унапређује како би одговорило захтјевима савремене и конкурентне тржишне економије. Законска регулатива која је везана за инвестирање и вођење бизниса штити права страних улагача и омогућава им успјешно пословање.

Водич за регистрацију страног улагања

Закон о страним улагањима у Републици Српској прописује да се регистрација страног улагања врши у складу са прописом којим се уређује поступак регистрације пословних субјеката у РС.

Поступак регистрације пословних субјеката се обавља кроз једношалтерски систем регистрације пословања у просторијама Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) на 11 локација: Бања Лука, Приједор, Градишка, Добој, Модрича, Бијељина, Зворник, Источно Сарајево, Соколац, Требиње и Фоча.