Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

berza

Куповина и продаја ХОВ

Активности куповине и продаје хартија од вриједности (ХОВ) из портфеља фондова којима управља ИРБРС, обављају се на берзи и другим уређеним јавним тржиштима, у складу са важећом законском регулативом, као и Правилима куповине и продаје хартија од вриједности. На овај начин, подстиче се развој тржишта капитала.
 
Куповина и продаја ХОВ врши се из средстава четири фонда:
На примарном тржишту, ИРБРС купује ХОВ са циљем подршке емисијама ХОВ. Поред тога, ИРБРС врши куповину ХОВ на слободном берзанском тржишту из средстава фондова којима управља. Продаја ХОВ такође се врши на слободном берзанском тржишту, а поред тога продаја је могућа и организовањем аукција те прихватањем јавне понуде за преузимање. Приливи од продаје ХОВ се даље користе за улагања у ХОВ.
 
Услов да би ИРБРС учестовала у пословима куповине и продаје ХОВ је да емитенти ХОВ имају сједиште у Републици Српској, при чему емитенти могу бити:
Послови куповине и продаје ХОВ реализују се преко берзанских посредника – чланова Бањалучке берзе. У свом раду, ИРБРС је до сада пословала са свим берзанским посредницима који су били чланови Бањалучке берзе.
 
Депозитар за фондове којима управља ИРБРС је Централни регистар ХОВ, који на мјесечном нивоу израђује извјештаје о нето вриједности средстава фондова.