Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fond za razvoj i zaposljavanje

Фонд за развој и запошљавање

Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука (ФРЗРС) формиран је Одлуком Владе Републике Српске ради провођења развојних пројеката које је финансирала Свјетска банка, Влада Републике Српске и друге међународне и домаће ораганизације и институције. Ова одлука престала је да важи ступањем на снагу Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 56/06, 28/13).

Према овом закону, циљ оснивања Фонда за развој и запошљавање Републике Српске је подршка развојним пројектима у вези са:

Средства Фонда образују се из кредита Свјетске банке, других домаћих и међународних институција и организација, домаћих и иностраних донација, емисија хартија од вриједности, буџета Републике Српске и буџета општина и других извора финансирања.

Фонд је правно лице, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци. Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, која пласира расположива средства Фонда у привреду Републике Српске путем кредита ИРБРС, као и путем улагања у хартије од вриједности.