Search
Close this search box.

Приватизација
у Републици Српској

НОВОСТИ ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Измјенама законске регулативе из области приватизације, током 2006. године, преостали државни капитал у предузећима у Републици Српској уврштен је у портфељ Акцијског фонда Републике Српске. Управљање овим фондом повјерено је Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, која је од 20. јуна 2007. године преузела и улогу овлашћеног продавца државног капитала у предузећима, од тадашње Дирекције за приватизацију Републике Српске.

Приватизацију државног капитала ИРБРС спроводи примјеном више метода:

Реструктурирање

Законом о приватизацији државног капитала у предузећима и његовим измјенама („Службени гласник Републике Српске“, број: 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13) дата је могућност преосталим неприватизованим предузећима у Републици Српској да изврше финансијско реструктурирање дуга. Ово је проистекло из потребе финансијског растерећења предузећа и консолидације њиховог пословања, а у циљу успјешне приватизације.

Финансијско реструктурирање дуга предузећа врши се конверзијом дуга у акције предузећа. Дуг се односи на укупан дуг предузећа (главницу и камату), настао по основу пореза и обавеза према буџету РС, као и кредита и осталих дуговања према Републичкој дирекцији за робне резерве Републике Српске.

Иницијативу за финансијско реструктурирање покреће предузеће, уз сагласност надлежног органа управљања у предузећу, те припрема Програм финансијског реструктурирања. ИРБРС даје мишљење о прихватљивости реструктурирања и доставља га Влади Републике Српске ради доношења коначне одлуке.

Преглед предузећа која су доставила захтјев за финансијским реструктурирањем и статуси њихових захтјева приказани су у сљедећој табели:
 
Р.б.Назив предузећаОзнака ХОВИзнос дуга за конверзије у акције (КМ)Статус
1.ГИК Хидроградња а.д. Источно СарајевоHIDR-R-A17.973.038,68прихваћено
2.АД Поткозарје Градишка PTKZ-R-A 1.517.537,46повучено
3.Унис Ферос а.д. Сребреница UFRS-R-A 1.628.499,23одбијено
4.Медицинска електроника а.д. Бања Лука MDEL-R-A 5.415.707,44одбијено
5.Јелшинград Фабрика алатних машина а.д. Бања Лука JFAM-R-A 7.732.997,82 прихваћено
6.Орао а.д. Бијељина ORBJ-R-A 6.737.068,00 прихваћено
7.Зрак а.д. Теслић ZRAK-R-A3.736.400,75 одбијено
8.Пословна зона а.д. Бања Лука PZBL-R-A 1.951.232,55 одбијено
9.Технички ремонт а.д. Братунац TRBR-R-A 16.922.142,19прихваћено
10. Фамос-Фабрика мотора Сарајево а.д. Источно Сарајево FAMO-R-A 18.696.986,84 прихваћено
11. Нова Романија а.д. Соколац NRIS-R-A 1.000.020,02 прихваћено
12.Фабрика мотора специјалне намјене а.д. Пале FMSN-R-A 4.783.523,12прихваћено
13.Космос а.д. Бања Лука KOSM-R-A 9.063.312,23 повучено
14Фабрика мотора специјалне намјене а.д. Пале FMSN-R-A 1.469.690,54 повучено
15.Фамос-Фабрика мотора Сарајево а.д. Источно Сарајево FAMO-R-A 2.652.193,83 прихваћено
16.Нова Борја а.д. Теслић NBOR-R-А 1.161.753,71
17.Нова Романија АД Соколац NRIS-R-А 1.459.991,10 прихваћено
18.Дрвна индустрија АД Власеница DIVL-R-А 1.440.784,38прихваћено

База података о приватизацији

Ова база садржи преглед досадашњих резултата приватизације, као и листу неприватизованих предузећа у Републици Српској.

Документи

Овдје можете пронаћи све релевантне правне и друге документе, који се односе на процес приватизације у Рeпублици Српској.

ДокументОзнакаВеличинаЛинкhf:doc_tags
Одлука о одређивању предузећа од стратешког значаја 110/17Остали акти206 KBostali-akti
Правилник о утврђивању структуре и вриједности основног капитала предузећа 18/08Остали акти51 KBostali-akti
Правила продаје запосленим у предузећима 97/06Правила64 KBpravila
Правила о измјенама и допунама правила о прихватању јавне понуде за преузимање 91/07Правила43 KBpravila
Правила прихватања јавне понуде за преузимање 97/06Правила48 KBpravila
Правила продаје на берзи 53/12Правила128 KBpravila
Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу 23/16Правила121 KBpravila
Правила тендерске продаје 32/13Правила236 KBpravila
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 79/11Закони80 KBzakoni
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 28/13Закони76 KBzakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 41/08Закони46 KBzakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 1/07Закони101 KBzakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији 53/07Закони51 KBzakoni
Закон о допуни Закона о приватизацији 58/09Закони98 KBzakoni
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима 51/06Закони63 KBzakoni