Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fond stanovanja

Управљање некретнинама и потраживањима

Активности ИРБРС у домену управљања некретнинама и потраживањима везане су за управљање портфељом Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске. Ове активности подразумијевају:

С обзиром да портфељ Фонда чине потраживања и некретнине исказане у пасивном подбилансу, активности ИРБРС на овом плану у потпуности су условљене примјеном Споразума о питањима сукцесије, који су потписале све државе – републике бивше СФРЈ.
 
За потпуну примјену прописа којим је уређен рад и дјелатност Фонда неопходно је и испуњење услова прописаних Споразумом о питањима сукцесије, као и потписивање билатералних споразума између Босне и Херцеговине и сваке од држава потписница. Из тог разлога, ИРБРС још увијек није у могућности да почне активно да управља некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, до испуњавања претходно поменутих услова.