Search
Close this search box.

Подршка општинама и градовима

ИРБРС пружа услуге савјетодавне и техничке помоћи свим општинама у РС, са циљем подршке њиховом бржем развоју. Овај дио нашег портала замишљен је као сервис намијењен јединицама локалне самоуправе, на којем представници општина могу пронаћи разне корисне информације везане за унапређење локалних развојних процеса, као и сазнати више о иницијативама и активностима ИРБРС на том пољу.
 

Привлачење
директних страних инвестиција

Како би помогла општинама и градовима у Републици Српској да адекватно представе своје потенцијале и ресурсе и тако им пружила могућност да повећају прилив страних инвестиција, ИРБРС је креирала Базу података о инвестиционим локацијама у Републици Српској. Оваква свеобухватна база информација о расположивим мјестима за инвестирање, лоцирана на једном мјесту и доступна у сваком моменту, битно олакшава одлуку страног улагача о избору најповољније локације за инвестирање у Републици Српској.  

Наша намјера је да се, у сарадњи са локалним заједницама, ова база континуирано ажурира и допуњује како би била што садржајнија и атрактивнија за потенцијалне стране инвеститоре. Из тог разлога, позивамо представнике свих општина да прегледају дио везан за њихову општину (град) и да нам доставе податке који недостају или су у међувремену промијењени, као и да нас редовно обавјештавају о свим промјенама релевантних показатеља и информација приказаних у бази.

Попуњени упитник за доставу информација потребно је доставити у електронској форми у ИРБРС, на начин појашњен у упутству за попуњавање упитника. Примјер попуњеног упитника можете преузети овдје.

Стране инвестиције

Подршка у процесу
аплицирања за грантове

У складу са напретком Босне и Херцеговине у процесу придруживања ЕУ, општинама Републике Српске отвара се могућност кориштења бесповратних средстава из претприступне помоћи ЕУ. У блиској будућности, овај извор средстава требао би постати један од најважнијих облика финансирања развојних пројеката у општинама.
 
У настојању да општинама олакшамо приступ бесповратним средствима и тиме им помогнемо да ојачају властите капацитете, ИРБРС ће пружати сљедеће услуге свим заинтересованим јединицама локалне самоуправе:
Grantovi EU

Локалне развојне иницијативе

Међусобном сарадњом, размјеном знања и преношењем искустава међу корисницима средстава осигурава се додатна димензија у стимулисању локалних развојних иницијатива и процеса имплементације одобрених пројеката.
 
У склопу тога настојимо повезивати специфичне потребе корисника са релевантним знањем и искуством поводом захтјева пројектне имплементације, дистрибуисати материјале настале кроз реализацију финансираних пројеката и подржати усмјеравање локалних заједница у правцу успостављања и операционализације заједничких развојних иницијатива (међуопштинска сарадња).
 
Lokalne razvojne inicijative