Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

berza

Подршка емисијама ХОВ

Ова активност ИРБРС представља веома значајан облик финансијске подршке развоју, јер се њоме подстичу правни субјекти у Републици Српској да средства за финансирање својих пројеката прибављају путем емисије хартија од вриједности (ХОВ), умјесто путем кредитног задуживања. Поред предности за емитенте, на овај начин стимулише се и развој тржишта капитала у Републици Српској јер се повећава број и квалитет ХОВ у које инвеститори могу да улажу.

ИРБРС у овом случају наступа као институционални инвеститор, који улаже средства у куповину акција и обвезница сљедећих емитената:

Куповина ХОВ из емисија врши се из средстава четири фонда којима управља ИРБРС:
Прије одлуке о куповини ХОВ неког емитента, спроводи се детаљна анализа кредитног рејтинга емитента, као и квалитета ХОВ те врши процјена висине приноса и сигурности поврата улагања. Поред тога, узима се у обзир и усклађеност улагања са стратешким и приоритетним циљевима ИРБРС.
 
На примарном тржишту, ИРБРС купује ХОВ из емисија јавном и приватном понудом, изузев ако се тиме стиче обавеза преузимања. Такође, ИРБРС учествује у оснивању предузећа, уколико се ради о сукцесивном начину оснивања. Од значаја је поменути улагање у муниципалне обвезнице, којима се финансирају пројекти од јавног значаја. Локалне заједнице тиме обезбјеђују средства по условима (износи, каматна стопа, динамика отлате) које сами креирају и имају независност од финансијских посредника (пословних банака). До сада, ИРБРС је подржала све емисије муниципалних обвезница, као нових финансијских инструмената на тржишту капитала, чиме је дата подршка формирању овог тржишног сегмента у Републици Српској.
 
Такође, ИРБРС учествује у куповини акција из других и наредних емисија правних субјеката. Од досадашњих пројеката значајно је издвојити емисије акција Олимпијског центра Јахорина и Бање Врућице Теслић.