Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Фонд за реституцију

Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (ФРРС) послује у складу са Законом о Фонду за реституцију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 56/06, 39/13). Према Закону о приватизацији државног капитала у предузећима из 1998. године, држава је преузела обавезу формирања Фонда ради обезбјеђења надокнаде свим онима који имају право на реституцију имовине која им је одузета у периоду од 1946. до 1958. године.
 
У циљу обезбјеђења средстава за обештећење поменутих категорија, у законску регулативу о процесу приватизације уграђена је одредба да се 5% акција државног капитала сваког предузећа приликом поступка приватизације преноси на Фонд за реституцију. У складу с тим, у току спровођења приватизације у Републици Српској, у Фонд је издвајано 5% акцијског капитала предузећа или припадајући дио новца остварен продајом државног капитала предузећа у којима је вриједност овог капитала мања од 300.000 КМ.
 
Фонд је правно лице и уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци. Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.
Извјештаји о нето вриједности средстава
Фонда за реституцију Републике Српске