Search
Close this search box.

Политика ИСМС

Сврха ове политике је да успостави ИСМС стандард (систем управљања безбједношћу информација) и одреди смјернице за заштиту информација, средстава и информационог система Инвестиционо-развојне банке Републике Срспке а.д. Бања Лука (ИРБРС) од разних пријетњи, као и да обезбиједи континуитет пословања. На тај начин смањује евентуалну штету, побољшава имиџ и ниво друштвене одговорности.

Ова политика се односи на све запослене у ИРБРС. Такође, она се односи и на екстерне извршиоце (извођаче), консултанте, привремено запослене, подизвођаче или било која трећа лица са којима ИРБРС ступа у било какву пословну сарадњу. Иста се примјењује и на сва средства (материјална и нематеријална) која су у власништву или у закупу ИРБРС.

Информација, без обзира у којој је форми (писана, говорна, штампана или електронска) је примарно средство за пословање, које има своју вриједност и зато је неопходно да се адекватно заштити. Информације заједно са осталим средствима и компонентама (људи, процеси, процедуре, услуге, хардвер, софтвер, инфраструктура, опрема и технологије) чине информациони систем ИРБРС.

У циљу заштите информација и средстава информационог система ИРБРС од разних пријетњи (рачунарске преваре, хакерски напади, вируси, пословна шпијунажа, поплаве, пожари, земљотреси и слично) као и да обезбиједи несметано пословање, смањи пословну и друштвену штету, побољша постојећи имиџ, Управа ИРБРС је одобрила ову политику, која поставља циљеве и основне принципе за успостављање ефикасног и безбједног информационог система.

Редовно ажурирање ове политике је у обавези Менаџера ИСМС у ИРБРС.