Search
Close this search box.

Архива докумената

Законски и други акти

ДокументОзнакаВеличинаЛинкhf:doc_tags
Правила о измјени Правила куповине и продаје хартија од вриједности 19/24Правила195 KBpravila
Одлука о одређивању предузећа од стратешког значаја 110/17Остали акти206 KBostali-akti
Правилник о утврђивању структуре и вриједности основног капитала предузећа 18/08Остали акти51 KBostali-akti
Уредба о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља ФУНПРС 78/14Уредбе120 KBuredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 120/08Уредбе97 KBuredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 7/07Уредбе47 KBuredbe
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 2/07Уредбе46 KBuredbe
Уредба о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 95/06Уредбе65 KBuredbe
Стратегија Инвестиционо-развојне банке Републике СрпскеОстали акти1 MBostali-akti
Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске 71/10Остали акти452 KBostali-akti
Развојни програм Републике Српске 2007-2010Остали акти455 KBostali-akti
Правила о факторингу 67/21Правила709 KBpravila
Правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 32/21Правила104 KBpravila
Правила продаје запосленим у предузећима 97/06Правила64 KBpravila
Правила о измјенама и допунама правила о прихватању јавне понуде за преузимање 91/07Правила43 KBpravila
Правила прихватања јавне понуде за преузимање 97/06Правила48 KBpravila
Правила продаје на берзи 53/12Правила128 KBpravila
Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу 23/16Правила121 KBpravila
Правила тендерске продаје 32/13Правила236 KBpravila
Правила о допуни правила куповине и продаје хартија од вриједности 96/22Правила194 KBpravila
Правила о измјени правила куповине и продаје хартија од вриједности 99/19Правила200 KBpravila
Правила о измјенама правила куповине и продаје хартија од вриједности 118/18Правила89 KBpravila
Правила куповине и продаје хартија од вриједности 108/18Правила113 KBpravila
Правила о измјенама и допуни правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 45/23Правила638 KBpravila
Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 67/21Правила924 KBpravila
Статут Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС 11.07.2013.Статути116 KBstatuti
Статут Фонда за развој источног дијела Републике Српске 11.07.2013.Статути114 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске 08.06.2023.Статути598 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске 18.03.2021.Статути100 KBstatuti
Статут Фонда за реституцију Републике Српске 11.07.2013.Статути116 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 08.06.2023.Статути198 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 18.03.2021.Статути101 KBstatuti
Статут Акцијског фонда Републике Српске 11.07.2013.Статути114 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске 08.06.2023.Статути196 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске 18.03.2021.Статути100 KBstatuti
Статут Фонда становања Републике Српске 11.07.2013.Статути117 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 08.06.2023.Статути197 KBstatuti
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 18.03.2021.Статути100 KBstatuti
Статут Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 11.07.2013.Статути118 KBstatuti
Статут о допуни Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 18.03.2021.Статути98 KBstatuti
Статут Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 11.07.2013.Статути157 KBstatuti
Закон о преносу права својине на капиталу РС у комуналним предузећима на јединице локалне самоуправе 50/10Закони86 KBzakoni
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 79/11Закони80 KBzakoni
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 28/13Закони76 KBzakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 41/08Закони46 KBzakoni
Закон о измјенама Закона о приватизацији 1/07Закони101 KBzakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији 53/07Закони51 KBzakoni
Закон о допуни Закона о приватизацији 58/09Закони98 KBzakoni
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима 51/06Закони63 KBzakoni
Закон о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима РС 29/10Закони97 KBzakoni
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС 28/13Закони88 KBzakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију РС 39/13Закони85 KBzakoni
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске 56/06Закони54 KBzakoni
Закон о Акцијском фонду Републике Српске 28/13Закони96 KBzakoni
Закон о Фонду становања Републике Српске 28/13Закони89 KBzakoni
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој источног дијела РС 28/13Закони80 KBzakoni
Закон о Фонду за развој источног дијела Републике Српске 52/07Закони56 KBzakoni
Закон о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 111/21Закони185 KBzakoni
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/22Закони184 KBzakoni
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање РС 28/13Закони75 KBzakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 28/23Закони367 KBzakoni
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/06Закони61 KBzakoni
Закон о измјенама и допунама Закона о ИРБРС 28/13Закони75 KBzakoni
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске 56/06Закони68 KBzakoni