Search
Close this search box.

Архива докумената

Јавне набавке

ДокументОзнакаВеличинаЛинкhf:doc_tags
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених (систематски преглед)202455 KB2024
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга сервисирања службених возила ЛОТ1-82024331 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку десктоп рачунара монитора и преносних рачунара202446 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку тонера и осталог ИТ материјала202441 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку лиценци за Microsoft Office202444 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку канцеларијског материјала202442 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга “Осигурање имовине ИРБРС и фондова којима Банка управља” (Лот 3)202442 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга “Обавезно и каско осигурање возила” (Лот 2)202443 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга “Колективно осигурање радника од посљедица несретног случаја” (Лот 1)202446 KB2024
Одлука о поништењу поступка јавне набавке тапацираних врата са услугама уградње и робе за изолацију унутрашњих зидова, укључујући и изолационе радове202442 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку банкарских услуга вођења рачуна202451 KB2024
Одлука о избору више понуђача за набавку хотелских услуга за 2024. годину202489 KB2024
Одлука о избору више понуђача за набавку угоститељских услуга за 2024. годину202493 KB2024
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку папирних брисача и тоалет папира202442 KB2024
Позив за прикупљање понуда за набавку услуга берзанског посредовања за обављање услуга куповине и продаје ХоВ2024134 KB2024
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку хотелских услуга за 2024. годину202464 KB2024
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку угоститељских услуга за 2024. годину202460 KB2024
План набавки за 2024. годину2024934 KB2024
Извјештај о закљученим уговорима о јавним набавкама у 2023. години2023527 KB2023
Јавни позив за набавку угоститељских услуга за 2023. годину202356 KB2023
Јавни позив за јавну набавку хотелских услуга за 2023. годину202360 KB2023
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите запослених (систематски преглед)2023545 KB2023
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених2023848 KB2023
Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених (систематски преглед)2023535 KB2023
Јавни позив за прикупљање понуда за набавку правно-адвокатских услуга2023414 KB2023
Одлуке о избору понуђача за набавку услуга сервисирања службених возила – ЛОТ 1, 2, 3 и 42023163 KB2023
Одлуке о избору и поништењу поступка јавне набавке услуга сервисирања службених возила – ЛОТ 1-92023354 KB2023
Одлука о усвајању жалбе, стављању ван снаге Одлуке о поништењу поступка јавне набавке и о избору најповољнијег понуђача2023122 KB2023
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга осигурања имовине Осигураника – ЛОТ 3202353 KB2023
Одлука о поништењу поступка за јавну набавку унапређења, заштите, сигурности и мониторинга информационог система202341 KB2023
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених (систематски преглед) у Бијељини – ЛОТ 2, у Источном Сарајеву – ЛОТ 3 и Требињу – ЛОТ 4202342 KB2023
Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама за 2023. годину202345 KB2023
Одлука о избору више понуђача за пружање угоститељских услуга за 2023. годину202366 KB2023
Одлука о избору више понуђача за пружање хотелских услуга за 2023. годину202366 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку зимских гума – ЛОТ 2202344 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга за израду Методологије за процјену обезвријеђења пласмана фондова према МСФИ 9 и пратећих софтверских решења за имплементацију МФСИ 9202352 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга успостављања секундарног дата центра за потребе опоравка информационог система202350 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга осигурања имовине ИРБРС а.д. Бања Лука и фондова којима банка управља202347 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга одржавања серверске и мрежне опреме202355 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга односа са јавношћу путем оглашавања у писаним и електронским медијима и других облика промоције202356 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга маркетинга, организације промотивних догађаја и сродних услуга202347 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених (систематски преглед) – ЛОТ 1202352 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених у Требињу – ЛОТ3202353 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених у Источном Сарајеву – ЛОТ 2202353 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља запослених у Бијељини – ЛОТ 1202352 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку телекомуникационих услуга202343 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку система за похрану резервних копија података и компоненти за надоградњу серверске и сториџ инфраструктуре202352 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку путничког службеног возила202343 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку мрежног уређаја SWITCH L3202342 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку љетних гума – ЛОТ 1202345 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку лиценци за Microsoft Office202342 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку лиценци за софтверске продукте OS Windows Server и Visio202345 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку консултантских услуга на припреми и увођење система управљања континуитетом пословања ISO 22301202346 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку консултантских услуга на припреми и успостављању интегрисаног система финансијског управљања и контроле (ФУК)202347 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку канцеларијског материјала202343 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга организације догађаја – Трећа инвестициона конференција ИНВЕСТ СРПСКА 2023 – ЛОТ 2202339 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга организације догађаја Инвестициони форум ИНВЕСТ ФОРУМ 2023 – ЛОТ 1202339 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку горива и мазива202352 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку десктоп рачунарских конфигурација и преносног рачунара202349 KB2023
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку за набавку осигурања службених возила202358 KB2023
Јавни позив за прикупљање понуда за набавку правно-адвокатских услуга202374 KB2023
План набавки за 2023. годину2023858 KB2023
Извјештај о набавкама у 2022. години2022527 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера и потрошног ИТ материјала202242 KB2022
Измјена плана набавки за 2022. годину2022356 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за зиму за службена возила202241 KB2022
Позив за достављање понуда за избор посредника за спровођење поступка понуде за преузимање редовних акција друштва Сарајео-гас а.д. Источно Сарајево2022114 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге израде, испоруке и имплементације ЕРП система202253 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку консултанских услуга на припреми и успостављању система менаџмента безбједношћу информација ISO/IEC 2701202249 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива и мазива202249 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке телекомуникационих услуга202251 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних (адвокатских) услуга у Републици Хрватској202248 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Требињу – ЛОТ 3202244 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Источном Сарајеву – ЛОТ 2202244 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Бијељини – ЛОТ 1202244 KB2022
Обавјештење о изјављеној жалби у поступку за набавку консултантских услуга202223 KB2022
Обавјештење о изјављеној жалби на Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 број: 02-402/22 од 18.07.2022. године202222 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга организације догађаја – Друга инвестициона конференција Инвест Српска 2022202250 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга маркетинга, организације промотивних догађаја и сродних услуга202254 KB2022
Позив за достављање понуда за поновљени поступак набавке услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника2022501 KB2022
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Требињу – ЛОТ 4202248 KB2022
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Источном Сарајеву – ЛОТ 3202247 KB2022
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Бијељини – ЛОТ 2202248 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника у Бањој Луци – ЛОТ 1202253 KB2022
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке консултантске услуге на припреми и успостављању менаџмента безбиједношћу информација ISO/IEC 27001202225 KB2022
Позив за достављање понуда за јавну набавку правних (адвокатских) услуга у Републици Хрватској2022760 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала202242 KB2022
Позив за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника2022524 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања сервера и мрежне опреме202242 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку службених путничких возила202243 KB2022
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке услуга одржавања сервера и мрежне опреме202222 KB2022
Одлука о усвајању жалбе у поступку јавне набавке банкарских услуга вођења рачуна2022138 KB2022
Обавјештење о одгађању поступка јавне набавке банкарских услуга вођења рачуна202225 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку банкарских услуга вођења рачуна202257 KB2022
Одлука о избору више понуђача за набавку хотелских услуга за 2022. годину202274 KB2022
Одлука о избору више понуђача за набавку угоститељских услуга за 2022. годину202277 KB2022
Одлука о изузећу од примјене Закон о јавним набавкама за 2022. годину202253 KB2022
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања службених возила202280 KB2022
Одлука о поништењу поступка набавке услуге одржавања сервера и мрежне опреме2022100 KB2022
Обавјештење о обустављању поступка јавне набавке услуга одржавања сервера и мрежне опреме202221 KB2022
Јавни позив за набавку хотелских услуга202292 KB2022
Јавни позив за набавку угоститељских услуга202290 KB2022
План набавки за 2022. годину2022627 KB2022
Извјештај о набавкама у 2021. години2021504 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала202145 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку копир уређаја202169 KB2021
Измјена Плана набавки за 2021. годину2021450 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера и потрошног ИТ материјала202145 KB2021
Позив за достављање доказа о квалификацији и почетних понуда у преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку услуга сервисирања возила2021484 KB2021
Обавјештење о обустављању поступка набавке услуга одржавања сервера и мрежне опреме202156 KB2021
Јавни позив за набавку угоститељских услуга202163 KB2021
Јавни позив за набавку хотелских услуга202164 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника, возила и имовине ИРБРС – ЛОТ 1, 2 и 32021239 KB2021
Оглас о прикупљану понуда за закуп канцеларијског пословног простора у Бијељини202149 KB2021
Оглас о прикупљану понуда за закуп канцеларијског пословног простора у Требињу202145 KB2021
Оглас за закуп пословног простора202149 KB2021
Обавјештење о жалби202121 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника202160 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних (адвокатских) услуга у Републици Хрватској202192 KB2021
Измјена Позива за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника202176 KB2021
Позив за достављање понуда за набавку правних – адвокатских услуга у Републици Хрватској2021806 KB2021
Позив за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа ради превенције и заштите здравља радника2021467 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе и материјала за опремање пословног простора на IV спрату ИРБРС202173 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку службеног возила202174 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања радника202149 KB2021
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних (адвокатских) услуга202156 KB2021
Позив за достављање понуда за стручно усавршавање радника2021456 KB2021
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга стручног усавршавања радника202139 KB2021
Позив за достављање понуда за набавку правних (адвокатских) услуга2021781 KB2021
Позив за достављање понуда за услуге агента емисије обвезница Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука202199 KB2021
Позив за достављање понуда за услуге берзанског посредовања2021124 KB2021
Оглас о прикупљању понуда за закуп канцеларијског пословног простора202145 KB2021
План набавки за 2021. годину2021184 KB2021