Search
Close this search box.

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје државног капитала у предузећу „Нова творница пречистача“ а.д. Рогатица

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује Јавни позив за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-11/1 ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица.

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје државног капитала у предузећу „Нови мермер“ а.д. Шековићи

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује Јавни позив за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-12/1 ради продаје акција државног капитала у Акционарско друштво „НОВИ МЕРМЕР“ Шековићи.

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје државног капитала у предузећу „Нови аутодијелови“ а.д. Рудо

На основу члана 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује Јавни позив за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-10/1 ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора за моторна возила „НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ Рудо.