Search
Close this search box.

Продаја пакета акција 19 предузећа

berza

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске, заједничким налогом „све или ништа“, организују продају пакета акција 19 емитената.