Search
Close this search box.

Продаја акција емитента „Осигурање Аура“ а.д. Бања Лука на берзи

berza

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на продају приоритетне некумулативне акције емитента „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бања Лука

Заједничка продаја пакета акција 5 предузећа на берзи

berza

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-321/21 од 11.06.2021. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-27-1/21 од 14.06.2021. године, на основу којих се организујe заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске