Search
Close this search box.

Каква је разлика између кредита за микробизнис у пољопривреди и кредита за пољопривреду?

Обје кредитне линије су намијењене за набавку основних и обртних средстава у пољопривреди, а основне разлике огледају се у корисницима који могу да користе ове кредитне линије, као и у максималном износу кредита. Корисници средстава из кредита за микробизнис у пољопривреди су лица која се баве пољопривредном производњом или рибарством и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава (која се доказује потврдом коју издаје АПИФ). За ову категорију корисника, предвиђени су износи до 50.000 КМ. Корисници средстава из кредита за пољопривреду су правна лица (предузећа) која се баве пољопривредном производњом или рибарством и овој категорији су на располагању износи до 5.000.000 КМ.

Како се може добити кредит за пољопривреду кад пољопривредници немају кредитну способност?

Свако физичко и правно лице представља економски субјект које има одређену кредитну способност. Кредитна способност одређеног лица можда није довољна за подизање износа кредита за који оно сматра да му је потребно али треба узети у обзир да се одлука о кредиту не доноси само на основу кредитне способности већ и на основу квалитета понуђених колатерала, квалитета пословне активности те на основу потенцијала пословног плана који је приложен.

Могу ли добити кредит за набавку 50-100 коза? Хоћу да се бавим козарством.

Намјена кредита је у складу са Правилима пласмана по кредитним линијама. Да ли ће кредит бити одобрен и у којем износу зависи од облика регистрације дјелатности (регистрација у АПИФ-у за износе до 50.000 КМ, а судска регистрација за веће износе), форме организовања, као и од кредитне способности и понуђених инструмената обезбјеђења.

Заинтересован сам за пчеларство, како да добијем кредит?

Обратите се пословној банци са којом већ сарађујете или одаберите једног од финансијских посредника са којима је ИРБРС потписала уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Зашто нема грејс периода за дугогодишње засаде љековитог биља?

ИРБРС је приликом креирања кредитних линија намијењених пољопривреди, по питању грејс периода, консултовала еминентне стручњаке из области пољопривреде. Грејс периоди за оне врсте пољопривредне производње које нису дефинисане Правилима пласмана по кредитним линијама биће накнадно утврђени у сарадњи са релевантним стручњацима из дате области. Информације ће бити објављене на интернет страници ИРБРС.

Зашто ИРБРС није направила гарантни фонд за пољопривреду?

Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 56/06) утврђена је дјелатност ИРБРС, а члан 7. став 3. изричито каже да ИРБРС не може обављати послове давања гаранција. ИРБРС је током презентација кредитних линија сугерисала јединицама локалне самоуправе формирање депозитних и/или кредитно-гарантних фондова који би омогућили што већем броју заинтересованих корисника лакши приступ кредитним средствима.

Максимални износ кредита за микробизнис у пољопривреди (50.000 КМ) ми није довољан. Да ли могу, као индивидуални пољопривредник, да аплицирам за већи износ?

Кредитна линија за микробизнис у пољопривреди креирана је за потребе породичних пољопривредних газдинстава и у складу с тим одређен је и максимални износ кредита који је могуће користити по овој кредитној линији. За пољопривреднике којима требају већи износи средстава, постоје двије могућности: да региструју предузетничку дјелатност код општинског надлежног органа или да региструју пољопривредно предузеће (д.о.о.) у суду. Након тога, на располагању ће им бити кредитна линија за пољопривреду, која омогућава коришћење знатно већих износа кредита.

Зашто рок отплате код кредита за микробизнис у пољопривреди није дужи?

Услови кредита одређени су Правилима пласмана по кредитним линијама. У правилима су дефинисани рокови отплате по појединачним кредитним линијама. Приликом дефинисања рокова отплате ИРБРС је консултовала релевантне стручњаке из датих области и утврђени су рокови који су дужи од рокова који важе код пословних банака/МКД.