Search
Close this search box.

Каква је разлика између кредита за пољопривреду и кредита за микробизнис у пољопривреди?

Обје кредитне линије намијењене су за набавку основних и обртних средстава у пољопривреди, а основне разлике огледају се у корисницима који могу да користе ове кредитне линије, као и у максималном износу кредита. Корисници средстава из кредита за пољопривреду су правна лица (предузећа) која се баве пољопривредном производњом или рибарством и овој категорији су на располагању износи до 5.000.000 КМ. Корисници средстава из кредита за микробизнис у пољопривреди су лица која се баве пољопривредном производњом или рибарством и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава (која се доказује потврдом коју издаје АПИФ). За ову категорију корисника, предвиђени су износи до 50.000 КМ.

Зашто нема грејс периода за дугогодишње засаде љековитог биља?

ИРБРС је приликом креирања кредитних линија намјењених пољопривреди, по питању грејс периода, консултовала еминентне стручњаке из области пољопривреде. Грејс период за оне врсте пољопривредне производње које нису дефинисане Правилима пласмана по кредитним линијама биће накнадно утврђен у сарадњи са релевантним стручњацима из дате области. Информације ће бити објављене на интернет страници ИРБРС.

Зашто ИРБРС није направио гарантни фонд за пољопривреду?

Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 56/06) утврђена је дјелатност ИРБРС, а члан 7. став 3. изричито каже да ИРБРС не може обављати послове давања гаранција. ИРБРС је током презентација кредитних линија сугерисала јединицама локалне самоуправе формирање депозитних и/или кредитно-гарантних фондова који би омогућили што већем броју заинтересованих корисника лакши приступ кредитним средствима.