Search
Close this search box.

Може ли се као гаранција кредита дати основно средство које се набавља?

Не као гаранција већ као инструмент обезбјеђења, али обично треба обезбиједити и додатан колатерал чију вриједност и врсту одређује пословна банка/МКД.

Да ли предузећа која се баве услужним дјелатностима могу да аплицирају за кредит ИРБРС?

Правилима пласмана по кредитним линијама су јасно дефинисане дјелатности које се неће финансирати. Све остале дјелатности које нису набројане испуњавају услов да могу поднијети захтјев за кредит па тако и услужне дјелатности.

Када се ради о кредитима за основна средства (изградња објеката), да ли је потребна грађевинска дозвола и сва остала документација?

Потребну документацију утврђује пословна банка/МКД.

Како да предузеће које је у стечају добије ова кредитна средства?

На исти начин као и сва остала предузећа: доказивањем кредитне способности, прихватљивим финансијским показатељима, квалитетним инструментима обезбјеђења, потенцијалом пословне идеје (обезбјеђеним тржиштем купаца, добављача) итд.