Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fondovi za upravljanje nekretninama i potražnjama u vlasništvu RS

Фонд за управљање некретнинама и потраживањима

Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (ФУНПРС) основан је са циљем стварања реалних претпоставки за управљање некретнинама и потраживањима из пасивног подбиланса. Приоритетни задатак је креирање свеобухватне и ажурне базе података која би обухватала ову имовину.

Фонд послује у складу са Законом о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 28/13).

Основни капитал Фонда чине:

Додатна средства Фонд обезбјеђује продајом непокретности, наплатом потраживања из портфеља Фонда и наплатом закупнине за непокретности којима управља. Фонд је правно лице, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци, а Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.