Search
Close this search box.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Кредити за микробизнис у пољопривреди (FAQ)

Каква је разлика између кредита за микробизнис у пољопривреди и кредита за пољопривреду?

Обје кредитне линије су намијењене за набавку основних и обртних средстава у пољопривреди, а основне разлике огледају се у корисницима који могу да користе ове кредитне линије, као и у максималном износу кредита. Корисници средстава из кредита за микробизнис у пољопривреди су лица која се баве пољопривредном производњом или рибарством и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава (која се доказује потврдом коју издаје АПИФ). За ову категорију корисника, предвиђени су износи до 50.000 КМ. Корисници средстава из кредита за пољопривреду су правна лица (предузећа) која се баве пољопривредном производњом или рибарством и овој категорији су на располагању износи до 5.000.000 КМ.

Како се може добити кредит за пољопривреду кад пољопривредници немају кредитну способност?

Свако физичко и правно лице представља економски субјект које има одређену кредитну способност. Кредитна способност одређеног лица можда није довољна за подизање износа кредита за који оно сматра да му је потребно али треба узети у обзир да се одлука о кредиту не доноси само на основу кредитне способности већ и на основу квалитета понуђених колатерала, квалитета пословне активности те на основу потенцијала пословног плана који је приложен.

Могу ли добити кредит за набавку 50-100 коза? Хоћу да се бавим козарством.

Намјена кредита је у складу са Правилима пласмана по кредитним линијама. Да ли ће кредит бити одобрен и у којем износу зависи од облика регистрације дјелатности (регистрација у АПИФ-у за износе до 50.000 КМ, а судска регистрација за веће износе), форме организовања, као и од кредитне способности и понуђених инструмената обезбјеђења.

Заинтересован сам за пчеларство, како да добијем кредит?

Обратите се пословној банци са којом већ сарађујете или одаберите једног од финансијских посредника са којима је ИРБРС потписала уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Зашто нема грејс периода за дугогодишње засаде љековитог биља?

ИРБРС је приликом креирања кредитних линија намијењених пољопривреди, по питању грејс периода, консултовала еминентне стручњаке из области пољопривреде. Грејс периоди за оне врсте пољопривредне производње које нису дефинисане Правилима пласмана по кредитним линијама биће накнадно утврђени у сарадњи са релевантним стручњацима из дате области. Информације ће бити објављене на интернет страници ИРБРС.

Зашто ИРБРС није направила гарантни фонд за пољопривреду?

Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 56/06) утврђена је дјелатност ИРБРС, а члан 7. став 3. изричито каже да ИРБРС не може обављати послове давања гаранција. ИРБРС је током презентација кредитних линија сугерисала јединицама локалне самоуправе формирање депозитних и/или кредитно-гарантних фондова који би омогућили што већем броју заинтересованих корисника лакши приступ кредитним средствима.

Максимални износ кредита за микробизнис у пољопривреди (50.000 КМ) ми није довољан. Да ли могу, као индивидуални пољопривредник, да аплицирам за већи износ?

Кредитна линија за микробизнис у пољопривреди креирана је за потребе породичних пољопривредних газдинстава и у складу с тим одређен је и максимални износ кредита који је могуће користити по овој кредитној линији. За пољопривреднике којима требају већи износи средстава, постоје двије могућности: да региструју предузетничку дјелатност код општинског надлежног органа или да региструју пољопривредно предузеће (д.о.о.) у суду. Након тога, на располагању ће им бити кредитна линија за пољопривреду, која омогућава коришћење знатно већих износа кредита.

Зашто рок отплате код кредита за микробизнис у пољопривреди није дужи?

Услови кредита одређени су Правилима пласмана по кредитним линијама. У правилима су дефинисани рокови отплате по појединачним кредитним линијама. Приликом дефинисања рокова отплате ИРБРС је консултовала релевантне стручњаке из датих области и утврђени су рокови који су дужи од рокова који важе код пословних банака/МКД.    

IRB krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

Кредити за микробизнис у пољопривреди

Корисници

Пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица којa се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству

Намјена

Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.

Износ

Од 5.000 до 500.000 КМ.

Период отплате

До 10 година.

Грејс период

До 36 мјесеци.

Каматне стопе

Важеће до 30.09.2024. године:

основна каматна стопа:5,26%
за пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изразито неразвијених општина4,96%
за набавку основних средстава - увођење нових технологија: *3,0%

Начин пласмана

Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије:
ADDIKO BANK а.д. Бања Лука
НАША БАНКА а.д. Бијељина
UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука
ATOS BANK а.д. Бања Лука
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Бања Лука
МФ БАНКА а.д. Бања Лука
НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука
PROCREDIT BANK д.д. Сарајево
МКД Микрофин д.о.о. Бања Лука
МКД Здраво д.о.о. Бања Лука
МКД Аuris а.д. Бања Лука
МКД Привредник д.о.о Бијељина

Накнаде и провизије

Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита (за физичка лица), односно од 1% (за правна лица).

Инструменти обезбјеђења

Одређује их финансијски посредник.

* Само у случајевима у којима је маржа финансијског посредника до 2,5 процентна поена, при чему минимално 40% износа кредита мора бити искориштено за увођење нових технологија. Преостали дио кредита може се искористити за рефинансирање набавке основних средстава (макс. 40% износа кредита) и набавке обртних средстава (макс. 20% износа кредита).

Контакт телефони:

Додатне информације: