Search
Close this search box.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Кредити за почетне пословне активности (FAQ)

Коме се обратити за помоћ у изради бизнис плана?

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС) спроводи програм бесплатне обуке предузетника за израду бизнис планова по општинама РС. Такође, поједине локалне развојне агенције пружају помоћ у изради бизнис планова за предузетнике са територије својих општина. Листу свих развојних агенција у РС, са контактима, можете пронаћи на сљедећем линку: развојне агенције у Републици Српској.

Да ли у РС постоје кредитно-гарантни фондови за предузетнике?

Да. Поред Гарантног фонда Републике Српске, постоји и неколико кредитно-гарантних фондова који функционишу у појединим општинама Републике Српске, док су неке општине у процесу формирања ових фондова. За више информација, провјерите званични сајт општине на чијој територији реализујете свој пословни пројекат. Листу свих званичних сајтова општина можете пронаћи на сљедећем линку: општине Републике Српске.

Које институције дају субвенције за кредите ИРБРС?

Субвенције за кредите ИРБРС углавном обезбјеђују поједина Министарства у Влади РС, као и јединице локалне самоуправе (општине). За више детаља о тренутно доступним субвенцијама, контактирајте одговарајућа Министарства или јединицу локалне самоуправе на чијој територији планирате покренути или сте већ покренули свој бизнис.

Зашто ИРБРС није направила гарантни фонд за почетне пословне активности тзв. старт-ап?

Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 56/06) утврђена је дјелатност ИРБРС, а члан 7. став 3. изричито каже да ИРБРС не може обављати послове давања гаранција.

Krediti za pocetne poslovne aktivnosti

Кредити за почетне пословне активности

Корисници

Предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност не дуже од пет година од дана подношења захтјева за кредит.

Намјена

Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.

Износ

Од 5.000 до 500.000 КМ.

Период отплате

До 10 година.

Грејс период

До 12 мјесеци.

Каматне стопе

Важеће до 30.09.2024. године:

основна каматна стопа:5,26%
за пројекте из области прерађивачке индустрије и производње енергије4,96%
за пројекте за подстицај туризма4,96%
за пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изразито неразвијених општина4,96%
за набавку основних средстава - увођење нових технологија: *3,0%

Начин пласмана

Преко финансијских посредника.

Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије:

ADDIKO BANK а.д. Бања Лука
НАША БАНКА а.д. Бијељина
UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука
ATOS BANK а.д. Бања Лука
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Бања Лука
МФ БАНКА а.д. Бања Лука
НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука
PROCREDIT BANK д.д. Сарајево
МКД Микрофин д.о.о. Бања Лука
МКД Здраво д.о.о. Бања Лука
МКД Аuris а.д. Бања Лука
МКД Привредник д.о.о Бијељина

Накнаде и провизије

Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита (за физичка лица), односно од 1% (за правна лица).

Инструменти обезбјеђења

Одређује их финансијски посредник.

* Само у случајевима у којима је маржа финансијског посредника до 2,5 процентна поена, при чему минимално 40% износа кредита мора бити искориштено за увођење нових технологија. Преостали дио кредита може се искористити за рефинансирање набавке основних средстава (макс. 40% износа кредита) и набавке обртних средстава (макс. 20% износа кредита).

Контакт телефони:

Додатне информације: