Search
Close this search box.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Кредити за пољопривреду (FAQ)

Каква је разлика између кредита за пољопривреду и кредита за микробизнис у пољопривреди?

Обје кредитне линије намијењене су за набавку основних и обртних средстава у пољопривреди, а основне разлике огледају се у корисницима који могу да користе ове кредитне линије, као и у максималном износу кредита. Корисници средстава из кредита за пољопривреду су правна лица (предузећа) која се баве пољопривредном производњом или рибарством и овој категорији су на располагању износи до 5.000.000 КМ. Корисници средстава из кредита за микробизнис у пољопривреди су лица која се баве пољопривредном производњом или рибарством и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава (која се доказује потврдом коју издаје АПИФ). За ову категорију корисника, предвиђени су износи до 50.000 КМ.

Зашто нема грејс периода за дугогодишње засаде љековитог биља?

ИРБРС је приликом креирања кредитних линија намјењених пољопривреди, по питању грејс периода, консултовала еминентне стручњаке из области пољопривреде. Грејс период за оне врсте пољопривредне производње које нису дефинисане Правилима пласмана по кредитним линијама биће накнадно утврђен у сарадњи са релевантним стручњацима из дате области. Информације ће бити објављене на интернет страници ИРБРС.

Зашто ИРБРС није направио гарантни фонд за пољопривреду?

Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 56/06) утврђена је дјелатност ИРБРС, а члан 7. став 3. изричито каже да ИРБРС не може обављати послове давања гаранција. ИРБРС је током презентација кредитних линија сугерисала јединицама локалне самоуправе формирање депозитних и/или кредитно-гарантних фондова који би омогућили што већем броју заинтересованих корисника лакши приступ кредитним средствима.  

Krediti za poljoprivredu

Кредити за пољопривреду

Корисници

Правна лица, предузетници и пољопривредна газдинства којa се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству.

Намјена

Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.

Износ

Од 10.000 до 5.000.000 КМ.

Период отплате

До 12 година.

Грејс период

До 36 мјесеци.

Каматне стопе

Важеће до 30.09.2024. године:

основна каматна стопа:4,6%
за пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изразито неразвијених општина4,3%
за набавку основних средстава - увођење нових технологија: *3,0%

Начин пласмана

Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије:
ADDIKO BANK а.д. Бања Лука
НАША БАНКА а.д. Бијељина
UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука
ATOS BANK а.д. Бања Лука
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Бања Лука
МФ БАНКА а.д. Бања Лука
НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука
PROCREDIT BANK д.д. Сарајево
МКД Микрофин д.о.о. Бања Лука
МКД Здраво д.о.о. Бања Лука
МКД Аuris а.д. Бања Лука
МКД Привредник д.о.о Бијељина

Накнаде и провизије

Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита (за физичка лица), односно од 1% (за правна лица).

Инструменти обезбјеђења

Одређује их финансијски посредник.

* Само у случајевима у којима је маржа финансијског посредника до 2,5 процентна поена, при чему минимално 40% износа кредита мора бити искориштено за увођење нових технологија. Преостали дио кредита може се искористити за рефинансирање набавке основних средстава (макс. 40% износа кредита) и набавке обртних средстава (макс. 20% износа кредита).

Контакт телефони:

Додатне информације: