Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Mikro mala i srednja preduzeca

Пројекат кредитирања МСП из средстава EIB

Loan for SMEs via IRBRS Project или Пројекат кредитирања малих и средњих предузећа путем ИРБРС реализован је на основу међународних споразума закључених између БиХ/Републике Српске и Европске инвестиционе банке (EIB).

Циљеви пројекта

Побољшање приступа финансијама за МСП, предузетнике и власти јавног сектора у области инфраструктуре те крајњим корисницима било које величине или власништва, у области економије знања, енергије, животне средине, индустрије, здравља, образовања, услуга и туризма.

Извори финансирања пројекта

Пројекат је финансиран из кредита Европске инвестиционе банке (EIB), у износу од 50.000.000 ЕUR (97.791.500 КМ, према званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине).

Правни оквир:

  1. Уговор о финансирању – кредит ИРБРС за мала и средња предузећа, закључен између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке од 26.11.2009. године;
  2. Допунски уговор од 16.11.2010. године;
  3. Супсидијарни уговор закључен између Босне и Херцеговине и Републике Српске од 02.09.2010. године;
  4. Одлука Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења од 15.12.2009. године („Службени гласник Републике Српске“ број: 116/09);
  5. Одлука Владе Републике Српске о прихватању кредитних средстава која се преносе Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број: 04/1-012-2-1537/10 од 22.07.2010. године;
  6. Уговор о преносу финансијских средстава EIB по Пројекту закљученом између Министарства финансија Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука број: 02-141-2/11 од 08.03.2011. године.

Очекиване користи

Повећање ликвидности, прихода, промета, извоза и запослености код крајњих корисника кредитних средстава.

Процедура и услови за кориснике

Пласман средстава крајњим корисницима (МСП) вршен је на два начина: директно и преко финансијских посредника.