Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Gradjevinarstvo

Пројекат развоја заједнице (CDP)

Community Development Project (CDP) или Пројекат развоја заједнице реализован је на основу међународних споразума закључених између БиХ/Републике Српске и Свјетске банке. Пројекат је био ефективан од 02.11.2007. године, а затворен је 31.08.2009. године. Иначе, CDP је наставак ранијег пројекта, који је трајао од 2002. до 2007. године и у оквиру кога је пласирано укупно 13,5 милиона КМ, од чега 8,5 милиона KM из средстава IDA (грант средства Свјетске банке).

Циљеви пројекта:

 • Побољшање основних услуга и објеката (кроз инвестиције у непрофитабилне, социјално оријентисане пројекте и програме који не доносе приход) за сиромашне заједнице у сиромашним општинама,
 • Побољшање управљања и способности локалних власти да пруже услуге заједницама кроз боље партнерство између сиромашних заједница и општине.

 

Корисници средстава пројекта биле су општине у РС, које су, према важећој Одлуци о ранг-листи развијености општина, категорисане као неразвијене и изразито неразвијене општине. Средства пројекта пласирана су корисницима на бесповратној (грант) основи, у три трошковне категорије: радови, робе и консултантске услуге. CDP је пројекат заснован на потребама заједнице, са партиципаторним приступом и укључивањем различитих учесника, нарочито грађана.

Извори финансирања пројекта:

  1. Кредит Свјетске банке – IDA средства, у износу од 1.250.000,00 SDR (2.661.836,24 КМ, према курсу SDR од 01.09.2009. године)
  2. Средства Економско-социјалне компоненте Развојног програма РС, у износу од 1.000.000,00 КМ
  3. Контрибуција општина, у укупном износу од 1.621.165,25 КМ
  4. Учешће грађана, које је износило 1.015.951,04 КМ
  5. Учешће осталих финансијера (најчешће релевантна Министарства Владе РС), у износу од 426.083,71 КМ

Остварени резултати

Кроз пројекат је укупно пласирано 6.618.930,19 КМ, што представља 98% од укупно расположивог износа средстава. Закључено је укупно 67 уговора који су реализовани на територији 33 општине, при чему се 64 уговора односе на трошковне категорије радова и роба и 3 уговора на трошковну категорију консултантске услуге.