Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fondovi za upravljanje nekretninama

Пројекат Социјални програм стамбеног збрињавања (CEB)

Пројекат Социјални програм стамбеног збрињавања у Босни и Херцеговини – Републици Српској реализује се на основу међународног споразума закљученог између БиХ/Републике Српске и Развојне банке Савјета Европе (CEB). Пројекат реализује Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), а постао је ефективан од 28.04.2016. године.

Опис пројекта

Кредитна средства CEB-a намијењена су за куповину, изградњу или проширење прве стамбене јединице за:

  • младе појединце или парове са дјецом или без дјеце, који имају до 35 година у вријеме подношења кредитног захтјева

  • самце са високом стручном спремом или парове (оба партнера имају високу стручну спрему)

Циљ пројекта

Циљ пројекта је да се појединцима пружи могућност куповине, изградње или проширења прве стамбене јединице под повољним кредитним условима, уколико задовољавају дефинисане критеријуме квалификованости.

Извори финансирања пројекта

Укупна вриједност пројекта је 5.555.555 евра, од чега су 5.000.000 евра кредитна средства CEB-a (90% укупних трошкова пројекта), док преосталих 555.555 евра обезбјеђује ИРБРС, посредством Фонда становања Републике Српске.

Правни оквир

  1. Оквирни споразум о зајму између Развојне банке Савјета Европе (CEB) и Босне и Херцеговине ЛД 1836 (2014) – Кредит за социјални програм стамбеног збрињавања у Босни и Херцеговини-Републици Српској, који спроводи Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, потписан 23. новембра 2015. у Сарајеву и 26. новембра 2015. године у Паризу („Службени гласник Босне и Херцеговине-Међународни уговори“, број 2/16 од 28.04.2016. године);

  1. Супсидијарни уговор број 06.08/322-298-1/16 и број 06-21-1-420-9/16 између Зајмопримца (БиХ) и Републике Српске закључен 06.06.2016. године;

  1. Одлука Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења према Развојној банци Савјета Европе по Пројекту социјални програм стамбеног збрињавања у Босни и Херцеговини-Републици Српској, који спроводи Инвестиционо-развојна банка Републике Српске-ЛД 1836(2014), број 02/1-021-467/16 од 14. априла 2016. године („Службени гласник Републике Српске“, број 36/16);

  1. Одлука Владе Републике Српске, у функцији Скупштине ИРБРС и Скупштине Фонда становања Републике Српске о прихватању кредитних средстава која се преносе Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број: 04/1-012-2-1258/16 од 02.06.2016. године;

  1. Споразум о преносу средстава за финансирање Пројекта социјални програм стамбеног збрињавања у Босни и Херцеговини-Републици Српској, који спроводи Инвестиционо-развојна банка Републике Српске-ЛД (1836) финансиран кредитним средствима Развојне банке Савјета Европе (CEB), закључен између Министарства финансија РС и ИРБРС, број 06.08/322-383/16 и 02-531-1/16 од 30.06.2016 године.

Очекиване користи

Овим пројектом биће омогућено финансирање прве стамбене јединице за младе у Републици Српској, који нису ријешили стамбено питање. На тај начин, очекује се да би реализација пројекта требала позитивно утицати на раст стопе наталитета, смањење тзв. „одлива мозгова“, додатно стимулисати домаћу грађевинску оперативу и имати остале позитивне ефекте, који се остварују рјешавањем стабеног питања младих у нашој земљи.

Процедура и услови за кориснике

Пласман средстава крајњим корисницима врши се преко финансијских посредника.