Search
Close this search box.

Најчешћа питања (FAQ)

Провјерите нашу листу одговора на најчешће постављана питања.

О нама (FAQ)
О нама (FAQ)

По чему се ИРБРС разликује од пословних банака?

Основни циљ ИРБРС је да обезбиједи финансирање оних пројеката који су значајни за националну привреду, а за које није заинтересован приватни сектор, било да се ради о пројектима који не доносе непосредно профит (као што су, на примјер, објекти инфраструктуре), било због већих износа за улагање или због већег ризика. Самим тим произилази да ИРБРС не конкурише приватном капиталу, већ је њен рад комплементаран са радом пословних банака. ИРБРС не даје лизинг, не прикупља депозите нити даје гаранције, због чега не спада под ингеренцију Агенције за банкарство Републике Српске. ИРБРС није институција донаторског карактера.

Како ИРБРС пласира средства којима управља?

Средства којима управља ИРБРС пласира у развојне и инвестиционе пројекте на сљедеће начине:

пласман средстава по кредитним линијама врши се посредством мреже пословница пословних банака и МКД са којима ИРБРС има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи;
пласман средстава из међународних извора врши се према правилима међународних финансијских институција (Свјетска банка, Европска инвестициона банка итд.);
куповина ХОВ врши се посредством берзе.
ИРБРС пласира средства према терминском плану, како би се избјегли макроекономски удари (инфлаторни притисак).

Да ли се ИРБРС појављује као учесник на тржишту капитала?

Да. Циљ ИРБРС је да, као активан, институционални учесник, унаприједи тржиште капитала кроз повећање ликвидности и подршку новим емисијама ХОВ.