Search
Close this search box.

Заједничка продаја пакета акција 12 предузећа на берзи

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука, „Kristal Invest” а.д. Бања Лука, „Polara Invest” а.д. Бања Лука и „Euroinvestment” а.д. Бања Лука организују продају пакета акција 12 емитената.

Види више »

Обавјештење о продаји акција емитента ПД „Семберија“ а.д. Бијељина

Обавјештавамо све заинтересоване стране да у оквиру заједничког изношења на продају акција у периоду од 05.07.2021-30.07.2021. године из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске неће бити понуђене на продају акције емитента ПД „Семберија“ а.д. Бијељина ознаке SEMB-R-A.

Види више »

Продаја акција емитента „Осигурање Аура“ а.д. Бања Лука на берзи

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на продају приоритетне некумулативне акције емитента „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бања Лука

Види више »

Заједничка продаја пакета акција 5 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-321/21 од 11.06.2021. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-27-1/21 од 14.06.2021. године, на основу којих се организујe заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске

Види више »

Продаја пакета акција 5 емитената на берзи

Друштво за управљање инвестиционим фондовима ‘КРИСTAЛ ИНВEСT” a.д. Бaњa Лукa, Друштво за управљање инвестиционим фондовима “MANAGEMENT SOLUTIONS” д.o.o. Бaњa Лукa, Друштво за управљање инвестиционим фондовима ‘ПOЛAРA ИНВEСT” a.д. Бaњa Лукa, Друштвo зa упрaвљaњe Пeнзиjским рeзeрвним фoндoм Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa и Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука oргaнизуjу продају пакета акција пет емитената.

Види више »