Search
Close this search box.

Кредити за предузетнике и предузећа (FAQ)

Investicije IRBRS

Може ли се као гаранција кредита дати основно средство које се набавља? Не као гаранција већ као инструмент обезбјеђења, али обично треба обезбиједити и додатан колатерал чију вриједност и врсту одређује пословна банка/МКД. Да ли предузећа која се баве услужним дјелатностима могу да аплицирају за кредит ИРБРС? Правилима пласмана по кредитним линијама су јасно дефинисане […]