Search
Close this search box.

Заједничка продаја пакета акција 4 предузећа на берзи

Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, Фонд пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске, Фонд здравственог оосигурања Републике Српске организују заједничку продају пакета акција 4 емитента.

Види више »

Обавјештење о проглашењу тендера неуспјелим „Нова творница пречистача“ Рогатица

Тендер организован ради продаје акција државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске у Акционарском друштву „НОВА ТВОРНИЦА ПРЕЧИСТАЧА“ Рогатица, проглашен је неуспјелим.

Види више »

Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда за акције државног капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске продужава рок за подношење понуда ради учешћа на тендеру за продају акција државног капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица.

Види више »

Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда за акције државног капитала у Акционарском друштву „Нови мермер“ Шековићи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске продужава рок за подношење понуда ради учешћа на тендеру за продају акција државног капитала у Акционарском друштву „Нови мермер“ Шековићи.

Види више »

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица

Види више »

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву „Нови мермер“ Шековићи

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву „Нови мермер“ Шековићи.

Види више »

Обавјештење о продаји акција емитента ПД „Семберија“ а.д. Бијељина

Обавјештавамо све заинтересоване стране да у оквиру заједничког изношења на продају акција у периоду од 05.07.2021-30.07.2021. године из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске неће бити понуђене на продају акције емитента ПД „Семберија“ а.д. Бијељина ознаке SEMB-R-A.

Види више »

Заједничка продаја пакета акција 5 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-321/21 од 11.06.2021. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-27-1/21 од 14.06.2021. године, на основу којих се организујe заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске

Види више »

Продаја пакета акција 5 емитената на берзи

Друштво за управљање инвестиционим фондовима ‘КРИСTAЛ ИНВEСT” a.д. Бaњa Лукa, Друштво за управљање инвестиционим фондовима “MANAGEMENT SOLUTIONS” д.o.o. Бaњa Лукa, Друштво за управљање инвестиционим фондовима ‘ПOЛAРA ИНВEСT” a.д. Бaњa Лукa, Друштвo зa упрaвљaњe Пeнзиjским рeзeрвним фoндoм Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa и Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука oргaнизуjу продају пакета акција пет емитената.

Види више »