Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Aукцијa за пакет акција предузећа Крајина-Борац а.д. Бања Лука

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је одлуку број: 02-920/11 од 22.12.2011. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука одлуку број: УП-51-35/11 од 23.12.2011. године, на основу којих се организује заједничка аукција за пакет акција предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске.
 
Назив акционарског друштва „Крајина-Борац“ а.д. Бања Лука
Ознака ХОВ KRBC-R-A
Сједиште акционарског друштва Светозара Марковића Ф, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 52.410
Трговина на мало текстилом
Укупан број акција 1.316.488
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 285.128
% од укупног брoja 21,658230
број акција из ФРРС 47.524
% од укупног брoja 3,60990757
бр. акција из ПРЕФ 95.047
% од укупног брoja 7,219739
Укупан број акција на продаји 427.699
% од укупног броја 32,48788
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 2,00
за пакет акција 855.398,00
Стандард повећања цијене једне акције 0,01
НАПОМЕНА: Неријешени имовинско-правни односи (16 судских спорова – поступци у току)
 
I
Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи сваког дана од 16.01.2012.године до реализације продајног налога, а најкасније до 18.01.2012. године.
 
II
Подаци о пословним резултатима акционарског друштва могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.
 
III
Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).
 
IV
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника, за акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске, наплаћује се од купца.
 
V
Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.
 
VI
Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.
 
VII
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 349-691; 334-766
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480