Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Аукција за пакет акција предузећа Терминали а.д. Добој

На основу Обавјештења о намјери коришћења права несагласног акционара број: 01-1179/11 од 25.10.2011. године, Одлуке о продаји дијела имовине „Терминали“ а.д. Добој донијете на Скупштини акционара одржаној 02.11.2011. године, Захтјева за откуп акција број: 01-1313/11 од 09.11.2011. године који су упућени емитенту "Терминали" а.д. Добој и Одлуке о тржишној вриједности акција број 574/11 од 02.12.2011. године Управног одбора "Терминали" а.д. Добој, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука организујe аукцију за пакет акција емитента „Терминали“ а.д. Добој.
 
Аукција ће бити организована заједничким налогом са Фондом за реституцију РС а.д. Бања Лука, а на основу података, како слиједи у табели:
 
Назив емитента: Терминали а.д. Добој
Ознака емитента: TEDO
Број акција Фонда за реституцију РС: 94.885
Проценат власништва Фонда за реституцију РС: 4,189503%
Број акција Пензијског резервног фонда РС: 189.770
Проценат власништва Пензијског резервног фонда РС: 8,379006%
Укупан број акција који се нуди на продају: 284.655
Укупан проценат власништва који се нуди на продају: 12,568509%
Почетна цијена по акцији: 0,415 KM
Почетна цијена пакета акција који се нуди на продају: 118.131,825 KM
Стандард повећања цијене по акцији: 0,005 KM
 
Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе (Т+3). Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).
 
Аукцијa ће бити организованa у складу са правилима Бањалучке берзе.
 
Датум одржавања аукцијa је 28.12.2011. године.